بارگذاری تصاویر
نام کالا :

عقیق زرد هندی

کد کالا :

50784

وزن :

13/3 قیراط

ابعاد :

18*13 میلیمتر

عقیق زرد هندی
$
بالاترین پیشنهاد
10,000 تومان
زمانپیشنهادنام کاربری
1398/02/22 17:43:4710,000 تومان S...m (140)
1398/02/22 02:44:099,000 تومان A...1 (206)
1398/02/20 16:16:568,000 تومان 5...d (7)
عقیق زرد هندی
140

12/7 قیراط

18*13 میلیمتر

قیمت 23,000 تومان

عقیق زرد هندی
126

11/85 قیراط

18*13 میلیمتر

قیمت 22,000 تومان

عقیق زرد هند
24

12/8 قیراط

18*13 میلیمتر

قیمت 24,000 تومان

عقیق زرد هند
68

11/8 قیراط

18*13 میلیمتر

قیمت 22,000 تومان

عقیق زرد هند
78

12/2 قیراط

18*13 میلیمتر

قیمت 22,000 تومان

عقیق زرد هند
87

12/1 قیراط

18*13 میلیمتر

قیمت 22,000 تومان

عقیق زرد هند
89

13/9 قیراط

18*13 میلیمتر

قیمت 26,000 تومان

عقیق زرد هند
12

12/1 قیراط

18*13 میلیمتر

قیمت 22,000 تومان

عقیق زرد هند
84

11/7 قیراط

18*13 میلیمتر

قیمت 22,000 تومان

عقیق زرد هند
48

11/7 قیراط

18*13 میلیمتر

قیمت 22,000 تومان

عقیق زرد هند
62

12/4 قیراط

18*13 میلیمتر

قیمت 23,000 تومان

عقیق زرد هند
118

11/8 قیراط

18*13 میلیمتر

قیمت 22,000 تومان

عقیق زرد هند
89

13/2 قیراط

18*13 میلیمتر

قیمت 24,000 تومان

عقیق زرد هند
42

12/5 قیراط

18*13 میلیمتر

قیمت 23,000 تومان

عقیق زرد هند
111

12/6 قیراط

18*13 میلیمتر

قیمت 23,000 تومان

عقیق زرد هند
37

12/2 قیراط

18*13 میلیمتر

قیمت 22,000 تومان

عقیق زرد هند
138

13/3 قیراط

18*13 میلیمتر

قیمت 24,000 تومان

عقیق زرد هند
74

13/2 قیراط

18*13 میلیمتر

قیمت 24,000 تومان

عقیق زرد هند
60

12/5 قیراط

18*13 میلیمتر

قیمت 23,000 تومان

عقیق زرد هند
77

12/1 قیراط

18*13 میلیمتر

قیمت 22,000 تومان

دستبند عقیق زرد
60

133 قیراط

10 میلیمتر

قیمت پایه 50,000 تومان

عقیق زرد فست
63

0 قیراط

میلیمتر

قیمت پایه 35,000 تومان

دستبند انیکس-عقیق زرد
39

128/1 قیراط

10 میلیمتر

قیمت پایه 35,000 تومان

عقیق زرد
82

4/3 قیراط

13*8 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

مهره عقیق
75

57/45 قیراط

30 میلیمتر

قیمت پایه 20,000 تومان

عقیق زرد
101

1/7 قیراط

9*7 میلیمتر

قیمت پایه 4,000 تومان

عقیق زرد هند
1
130

12 قیراط

18*13 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 11,000 تومان

عقیق زرد خراسان
1
85

33/5 قیراط

28*19 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 36,000 تومان

عقیق زرد خراسانی
79

15/7 قیراط

19*14 میلیمتر

قیمت پایه 16,000 تومان

عقیق زرد خراسانی
82

21/9 قیراط

23*17 میلیمتر

قیمت پایه 22,000 تومان

عقیق

عقیق

اطلاعات کامل درباره ی سنگ عقیق