بارگذاری تصاویر
نام کالا :

عقیق زرد هندی

کد کالا :

50782

وزن :

12/35 قیراط

ابعاد :

18*13 میلیمتر

عقیق زرد هندی
$
بالاترین پیشنهاد
8,000 تومان
زمانپیشنهادنام کاربری
1397/11/10 00:42:378,000 تومان m...d (17)
عقیق زرد هندی
137

12/7 قیراط

18*13 میلیمتر

قیمت 23,000 تومان

عقیق زرد هندی
122

11/85 قیراط

18*13 میلیمتر

قیمت 22,000 تومان

عقیق زرد هند
21

12/8 قیراط

18*13 میلیمتر

قیمت 24,000 تومان

عقیق زرد هند
63

11/8 قیراط

18*13 میلیمتر

قیمت 22,000 تومان

عقیق زرد هند
75

12/2 قیراط

18*13 میلیمتر

قیمت 22,000 تومان

عقیق زرد هند
84

12/1 قیراط

18*13 میلیمتر

قیمت 22,000 تومان

عقیق زرد هند
84

13/9 قیراط

18*13 میلیمتر

قیمت 26,000 تومان

عقیق زرد هند
8

12/1 قیراط

18*13 میلیمتر

قیمت 22,000 تومان

عقیق زرد هند
80

11/7 قیراط

18*13 میلیمتر

قیمت 22,000 تومان

عقیق زرد هند
45

11/7 قیراط

18*13 میلیمتر

قیمت 22,000 تومان

عقیق زرد هند
58

12/4 قیراط

18*13 میلیمتر

قیمت 23,000 تومان

عقیق زرد هند
114

11/8 قیراط

18*13 میلیمتر

قیمت 22,000 تومان

عقیق زرد هند
85

13/2 قیراط

18*13 میلیمتر

قیمت 24,000 تومان

عقیق زرد هند
38

12/5 قیراط

18*13 میلیمتر

قیمت 23,000 تومان

عقیق زرد هند
107

12/6 قیراط

18*13 میلیمتر

قیمت 23,000 تومان

عقیق زرد هند
34

12/2 قیراط

18*13 میلیمتر

قیمت 22,000 تومان

عقیق زرد هند
132

13/3 قیراط

18*13 میلیمتر

قیمت 24,000 تومان

عقیق زرد هند
71

13/2 قیراط

18*13 میلیمتر

قیمت 24,000 تومان

عقیق زرد هند
57

12/5 قیراط

18*13 میلیمتر

قیمت 23,000 تومان

عقیق زرد هند
72

12/1 قیراط

18*13 میلیمتر

قیمت 22,000 تومان

دستبند عقیق زرد
57

133 قیراط

10 میلیمتر

قیمت پایه 50,000 تومان

عقیق زرد فست
70

8/25 قیراط

15*12 میلیمتر

قیمت پایه 35,000 تومان

دستبند انیکس-عقیق زرد
17

128/7 قیراط

10 میلیمتر

قیمت پایه 35,000 تومان

عقیق زرد
85

2/8 قیراط

10*8 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

مهره عقیق
78

48/2 قیراط

30 میلیمتر

قیمت پایه 20,000 تومان

عقیق زرد
97

1/7 قیراط

9*7 میلیمتر

قیمت پایه 4,000 تومان

عقیق زرد هند
125

12 قیراط

18*13 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

عقیق زرد خراسان
77

29/1 قیراط

28*19 میلیمتر

قیمت پایه 35,000 تومان

عقیق زرد خراسانی
85

24/7 قیراط

21*16 میلیمتر

قیمت پایه 25,000 تومان

عقیق زرد خراسانی
81

22 قیراط

24*17 میلیمتر

قیمت پایه 22,000 تومان

عقیق

عقیق

اطلاعات کامل درباره ی سنگ عقیق