بارگذاری تصاویر
نام کالا :

گارنت پایروپ

کد کالا :

50046

وزن :

7/65 قیراط

ابعاد :

13*10 میلیمتر

گارنت پایروپ
$
بالاترین پیشنهاد
58,000 تومان
زمانپیشنهادنام کاربری
1397/08/29 03:58:5258,000 تومان B...i (146)
1397/08/29 00:40:1857,000 تومان v...z (567)
1397/08/29 00:40:1256,000 تومان v...z (567)
1397/08/28 22:53:4955,000 تومان R...2 (5)
1397/08/26 15:34:0254,000 تومان v...z (567)
گارنت پایروپ
138

6/6 قیراط

12.5*10 میلیمتر

قیمت 99,000 تومان

گارنت
101

7/4 قیراط

14*11 میلیمتر

قیمت 111,000 تومان

گارنت
111

8/55 قیراط

13*12 میلیمتر

قیمت 129,000 تومان

گارنت
16

10/2 قیراط

15*11 میلیمتر

قیمت 153,000 تومان

گارنت
43

10/4 قیراط

15*12 میلیمتر

قیمت 156,000 تومان

گارنت
30

12/6 قیراط

15*12 میلیمتر

قیمت 189,000 تومان

گارنت
15

8/2 قیراط

14*11 میلیمتر

قیمت 123,000 تومان

گارنت
26

7/5 قیراط

14*10 میلیمتر

قیمت 113,000 تومان

گارنت
44

7/9 قیراط

14*10 میلیمتر

قیمت 119,000 تومان

گارنت
51

7/8 قیراط

15*10 میلیمتر

قیمت 117,000 تومان

گارنت
47

7/6 قیراط

13*10 میلیمتر

قیمت 114,000 تومان

گارنت
42

7/2 قیراط

14*11 میلیمتر

قیمت 108,000 تومان

گارنت
44

8/6 قیراط

14*11 میلیمتر

قیمت 129,000 تومان

گارنت
40

9/1 قیراط

14*11 میلیمتر

قیمت 137,000 تومان

گارنت
26

8/4 قیراط

13*11 میلیمتر

قیمت 126,000 تومان

گارنت
34

7/5 قیراط

14*11 میلیمتر

قیمت 113,000 تومان

گارنت
30

10/2 قیراط

13*12 میلیمتر

قیمت 153,000 تومان

گارنت
40

8/5 قیراط

14*11 میلیمتر

قیمت 128,000 تومان

گارنت
12

9 قیراط

14*11 میلیمتر

قیمت 135,000 تومان

گارنت
1

7/2 قیراط

13*11 میلیمتر

قیمت 108,000 تومان

کریستال گارنت ( دمانتوئید )
112

46/6 قیراط

23*22 میلیمتر

قیمت پایه 80,000 تومان

کریستال گارنت
19

172 قیراط

28*32 میلیمتر

قیمت پایه 103,000 تومان

کریستال گارنت توپازولیت
13

129 قیراط

25*29 میلیمتر

قیمت پایه 77,000 تومان

هرم گارنت
29

497 قیراط

50*50 میلیمتر

قیمت پایه 55,000 تومان

دستبند گارنت
15

118 قیراط

8 میلیمتر

قیمت پایه 60,000 تومان

گارنت هیدروگراسولار
8

7/2 قیراط

15*12 میلیمتر

قیمت پایه 107,000 تومان

کریستال گارنت پک 100 قیراطی
37

100 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 100,000 تومان

کریستال گارنت
45

270/3 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 250,000 تومان

گارنت
34

23/3 قیراط

17*14 میلیمتر

قیمت پایه 92,000 تومان

گارنت
39

14 قیراط

21*10 میلیمتر

قیمت پایه 20,000 تومان

گارنت
36

3/45 قیراط

9*7 میلیمتر

قیمت پایه 52,000 تومان

کریستال گارنت
71

8/2 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 26,000 تومان

گارنت
40

6/2 قیراط

13*10 میلیمتر

قیمت پایه 62,000 تومان

گارنت
33

1/1 قیراط

5*7 میلیمتر

قیمت پایه 25,000 تومان

گارنت
57

1/1 قیراط

5*7 میلیمتر

قیمت پایه 15,000 تومان

گارنت
36

10 قیراط

14*14 میلیمتر

قیمت پایه 80,000 تومان

گارنت
41

3/2 قیراط

9*7 میلیمتر

قیمت پایه 80,000 تومان

گردنبند گارنت
38

58/4 قیراط

3 میلیمتر

قیمت پایه 117,000 تومان

گارنت
28

9/3 قیراط

14*11 میلیمتر

قیمت پایه 140,000 تومان

گارنت استار
22

6/3 قیراط

13*11 میلیمتر

قیمت پایه 63,000 تومان