بارگذاری تصاویر
نام کالا :

اسلایس عقیق شجر پاییزی

کد کالا :

1-1015

وزن :

46 گرم

ابعاد :

83*38 میلیمتر

اسلایس عقیق شجر پاییزی
$
بالاترین پیشنهاد
30,000 تومان
زمانپیشنهادنام کاربری
1397/11/13 11:35:2030,000 تومان m...h (11)
1397/11/12 20:38:1529,000 تومان R...8 (0)
1397/11/12 15:43:1128,000 تومان M...i (4)
1397/11/11 23:09:3927,000 تومان R...8 (0)
1397/11/09 20:52:4326,000 تومان m...h (11)

ضخامت اسلایس ها بین 5 الی 7 میلیمتر می باشد

یک طرف اسلایس اسپری براق کننده زده شده است که طرح های داخل سنگ در تصاویر مشخص باشد و در صورت تمایل برای استفاده به عنوان سنگ تزئینی نیازی به پالیش و پرداخت نمونه نباشد.

اسلایس عقیق شجر پاییزی
98

124 گرم

106*80 میلیمتر

قیمت 124,000 تومان

اسلایس عقیق شجر پاییزی
98

80 گرم

97*60 میلیمتر

قیمت 80,000 تومان

اسلایس عقیق شجر پاییزی
107

47 گرم

86*43 میلیمتر

قیمت 47,000 تومان

اسلایس عقیق شجر پاییزی
86

43 گرم

86*38 میلیمتر

قیمت 43,000 تومان

اسلایس عقیق شجر پاییزی
77

31/59 گرم

54*51 میلیمتر

قیمت 32,000 تومان

اسلایس عقیق شجر پاییزی
84

30/4 گرم

52*41 میلیمتر

قیمت 31,000 تومان

اسلایس عقیق شجر پاییزی
84

35/2 گرم

51*50 میلیمتر

قیمت 36,000 تومان

اسلایس عقیق شجر پاییزی
90

32/5 گرم

59*40 میلیمتر

قیمت 33,000 تومان

اسلایس عقیق شجر پاییزی
81

28/2 گرم

45*44 میلیمتر

قیمت 29,000 تومان

اسلایس عقیق شجر پاییزی
71

39/9 گرم

50*45 میلیمتر

قیمت 40,000 تومان

اسلایس عقیق شجر پاییزی
82

43/2 گرم

58*54 میلیمتر

قیمت 44,000 تومان

اسلایس عقیق شجر پاییزی
76

78/9 گرم

90*70 میلیمتر

قیمت 79,000 تومان

اسلایس عقیق شجر پاییزی
83

56/7 گرم

65*62 میلیمتر

قیمت 57,000 تومان

اسلایس عقیق رنگی
83

15 گرم

36*37 میلیمتر

قیمت پایه 15,000 تومان

اسلایس عقیق
79

185 قیراط

73*52 میلیمتر

قیمت پایه 20,000 تومان

اسلایس عقیق
83

284 قیراط

71*50 میلیمتر

قیمت پایه 30,000 تومان

اسلایس عقیق برزیلی
89

65 گرم

122*56 میلیمتر

قیمت پایه 39,000 تومان

اسلایس عقیق برزیلی
72

125 گرم

105*105 میلیمتر

قیمت پایه 75,000 تومان

اسلایس عقیق فسیل دار
83

19/6 گرم

50*38 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

اسلایس عقیق
93

26/33 گرم

43*31 میلیمتر

قیمت پایه 9,000 تومان

اسلایس عقیق
81

642 قیراط

113*73 میلیمتر

قیمت پایه 64,000 تومان

اسلایس عقیق
74

307/9 قیراط

74*72 میلیمتر

قیمت پایه 41,000 تومان

اسلایس عقیق
71

53/63 گرم

76*60 میلیمتر

قیمت پایه 27,000 تومان

اسلایس عقیق
85

50/46 گرم

69*66 میلیمتر

قیمت پایه 36,000 تومان

اسلایس عقیق
77

53/38 گرم

65*54 میلیمتر

قیمت پایه 54,000 تومان

اسلایس عقیق
78

21/81 گرم

52*44 میلیمتر

قیمت پایه 14,000 تومان

اسلایس عقیق
74

168/93 گرم

98*81*12 میلیمتر

قیمت پایه 59,000 تومان

اسلایس عقیق
82

39/81 گرم

81*35*8 میلیمتر

قیمت پایه 8,000 تومان

اسلایس عقیق
2

52/46 گرم

59*70*7 میلیمتر

قیمت پایه 21,000 تومان

اسلایس عقیق
86

28/28 گرم

72*27*7 میلیمتر

قیمت پایه 6,000 تومان

اسلایس عقیق
62

52/3 گرم

69*54*8 میلیمتر

قیمت پایه 11,000 تومان

اسلایس عقیق شجر پاییزی
41

41/41 گرم

63*43 میلیمتر

قیمت پایه 25,000 تومان

اسلایس عقیق خزه ای
46

67/22 گرم

74*68 میلیمتر

قیمت پایه 27,000 تومان

عقیق

عقیق

اطلاعات کامل درباره ی سنگ عقیق