بارگذاری تصاویر
نام کالا :

اسلایس عقیق شجر پاییزی

کد کالا :

1-1013

وزن :

42 گرم

ابعاد :

103*40 میلیمتر

اسلایس عقیق شجر پاییزی
$
بالاترین پیشنهاد
25,000 تومان
زمانپیشنهادنام کاربری
1397/09/08 02:03:1125,000 تومان N...i (475)
1397/09/08 00:44:2324,000 تومان v...z (567)
1397/09/07 15:31:1523,000 تومان C...d (0)
1397/09/06 17:22:2922,000 تومان v...z (567)
1397/09/01 09:40:0821,000 تومان N...i (475)

ضخامت اسلایس ها بین 5 الی 7 میلیمتر می باشد

یک طرف اسلایس اسپری براق کننده زده شده است که طرح های داخل سنگ در تصاویر مشخص باشد و در صورت تمایل برای استفاده به عنوان سنگ تزئینی نیازی به پالیش و پرداخت نمونه نباشد.

اسلایس عقیق شجر پاییزی
117

124 گرم

106*80 میلیمتر

قیمت 124,000 تومان

اسلایس عقیق شجر پاییزی
119

80 گرم

97*60 میلیمتر

قیمت 80,000 تومان

اسلایس عقیق شجر پاییزی
125

47 گرم

86*43 میلیمتر

قیمت 47,000 تومان

اسلایس عقیق شجر پاییزی
105

43 گرم

86*38 میلیمتر

قیمت 43,000 تومان

اسلایس عقیق شجر پاییزی
93

31/59 گرم

54*51 میلیمتر

قیمت 32,000 تومان

اسلایس عقیق شجر پاییزی
101

30/4 گرم

52*41 میلیمتر

قیمت 31,000 تومان

اسلایس عقیق شجر پاییزی
99

35/2 گرم

51*50 میلیمتر

قیمت 36,000 تومان

اسلایس عقیق شجر پاییزی
106

32/5 گرم

59*40 میلیمتر

قیمت 33,000 تومان

اسلایس عقیق شجر پاییزی
97

28/2 گرم

45*44 میلیمتر

قیمت 29,000 تومان

اسلایس عقیق شجر پاییزی
87

39/9 گرم

50*45 میلیمتر

قیمت 40,000 تومان

اسلایس عقیق شجر پاییزی
97

43/2 گرم

58*54 میلیمتر

قیمت 44,000 تومان

اسلایس عقیق شجر پاییزی
94

78/9 گرم

90*70 میلیمتر

قیمت 79,000 تومان

اسلایس عقیق شجر پاییزی
99

56/7 گرم

65*62 میلیمتر

قیمت 57,000 تومان

اسلایس عقیق رنگی
86

24/85 گرم

49*40 میلیمتر

قیمت پایه 24,000 تومان

اسلایس عقیق
96

229 قیراط

88*49 میلیمتر

قیمت پایه 25,000 تومان

اسلایس عقیق
105

236 قیراط

65*56 میلیمتر

قیمت پایه 25,000 تومان

اسلایس عقیق فسیل دار
91

37 گرم

62*43 میلیمتر

قیمت پایه 19,000 تومان

اسلایس عقیق
110

81/56 گرم

71*55 میلیمتر

قیمت پایه 25,000 تومان

اسلایس عقیق
93

0 قیراط

91*48 میلیمتر

قیمت پایه 37,000 تومان

اسلایس عقیق
91

39/83 گرم

69*41 میلیمتر

قیمت پایه 20,000 تومان

اسلایس عقیق
103

30/31 گرم

53*47 میلیمتر

قیمت پایه 16,000 تومان

اسلایس عقیق
105

64/48 گرم

74*70 میلیمتر

قیمت پایه 46,000 تومان

اسلایس عقیق
93

46/29 گرم

82*45 میلیمتر

قیمت پایه 47,000 تومان

اسلایس عقیق
102

18/65 گرم

43*39 میلیمتر

قیمت پایه 19,000 تومان

اسلایس عقیق
101

188/15 گرم

94*65*13 میلیمتر

قیمت پایه 66,000 تومان

اسلایس عقیق
101

28/46 گرم

47*33*12 میلیمتر

قیمت پایه 6,000 تومان

اسلایس عقیق
0

52/46 گرم

59*70*7 میلیمتر

قیمت پایه 21,000 تومان

اسلایس عقیق
93

82/09 گرم

101*56*8 میلیمتر

قیمت پایه 17,000 تومان

اسلایس عقیق
70

35/07 گرم

61*34*8 میلیمتر

قیمت پایه 8,000 تومان

اسلایس عقیق شجر پاییزی
55

17/91 گرم

59*32 میلیمتر

قیمت پایه 11,000 تومان

اسلایس عقیق خزه ای
64

79/6 گرم

91*102 میلیمتر

قیمت پایه 32,000 تومان

عقیق

عقیق

اطلاعات کامل درباره ی سنگ عقیق