بارگذاری تصاویر
نام کالا :

اسلایس عقیق شجر پاییزی

کد کالا :

1-1009

وزن :

73 گرم

ابعاد :

95*56 میلیمتر

اسلایس عقیق شجر پاییزی
$
بالاترین پیشنهاد
32,000 تومان
زمانپیشنهادنام کاربری
1397/08/17 03:42:3532,000 تومان N...i (475)
1397/08/16 02:31:0231,000 تومان v...z (567)
1397/08/11 15:33:3430,000 تومان N...i (475)

ضخامت اسلایس ها بین 5 الی 7 میلیمتر می باشد

یک طرف اسلایس اسپری براق کننده زده شده است که طرح های داخل سنگ در تصاویر مشخص باشد و در صورت تمایل برای استفاده به عنوان سنگ تزئینی نیازی به پالیش و پرداخت نمونه نباشد.

اسلایس عقیق شجر پاییزی
91

124 گرم

106*80 میلیمتر

قیمت 124,000 تومان

اسلایس عقیق شجر پاییزی
91

80 گرم

97*60 میلیمتر

قیمت 80,000 تومان

اسلایس عقیق شجر پاییزی
100

47 گرم

86*43 میلیمتر

قیمت 47,000 تومان

اسلایس عقیق شجر پاییزی
81

43 گرم

86*38 میلیمتر

قیمت 43,000 تومان

اسلایس عقیق شجر پاییزی
71

31/59 گرم

54*51 میلیمتر

قیمت 32,000 تومان

اسلایس عقیق شجر پاییزی
78

30/4 گرم

52*41 میلیمتر

قیمت 31,000 تومان

اسلایس عقیق شجر پاییزی
78

35/2 گرم

51*50 میلیمتر

قیمت 36,000 تومان

اسلایس عقیق شجر پاییزی
86

32/5 گرم

59*40 میلیمتر

قیمت 33,000 تومان

اسلایس عقیق شجر پاییزی
77

28/2 گرم

45*44 میلیمتر

قیمت 29,000 تومان

اسلایس عقیق شجر پاییزی
66

39/9 گرم

50*45 میلیمتر

قیمت 40,000 تومان

اسلایس عقیق شجر پاییزی
76

43/2 گرم

58*54 میلیمتر

قیمت 44,000 تومان

اسلایس عقیق شجر پاییزی
72

78/9 گرم

90*70 میلیمتر

قیمت 79,000 تومان

اسلایس عقیق شجر پاییزی
76

56/7 گرم

65*62 میلیمتر

قیمت 57,000 تومان

اسلایس عقیق رنگی
83

27/95 گرم

53*41 میلیمتر

قیمت پایه 27,000 تومان

اسلایس عقیق فسیل دار
85

43 گرم

65*57 میلیمتر

قیمت پایه 21,000 تومان

اسلایس عقیق برزیلی
87

90 گرم

102*95 میلیمتر

قیمت پایه 54,000 تومان

اسلایس عقیق برزیلی
1
66

167 گرم

137*100 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 103,000 تومان

اسلایس عقیق
85

90/71 گرم

64*53 میلیمتر

قیمت پایه 20,000 تومان

اسلایس عقیق
2
73

332/3 قیراط

100*49 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 35,000 تومان

اسلایس عقیق
85

447 قیراط

105*65 میلیمتر

قیمت پایه 59,000 تومان

اسلایس عقیق
79

350/8 قیراط

113*49 میلیمتر

قیمت پایه 46,000 تومان

اسلایس عقیق
69

48/08 گرم

77*56 میلیمتر

قیمت پایه 25,000 تومان

اسلایس عقیق
69

36/56 گرم

62*36 میلیمتر

قیمت پایه 19,000 تومان

اسلایس عقیق
67

74/91 گرم

74*76 میلیمتر

قیمت پایه 53,000 تومان

اسلایس عقیق
69

27/81 گرم

49*41 میلیمتر

قیمت پایه 18,000 تومان

اسلایس عقیق
74

20/54 گرم

52*34 میلیمتر

قیمت پایه 21,000 تومان

اسلایس عقیق
62

179/21 گرم

113*60*13 میلیمتر

قیمت پایه 62,000 تومان

اسلایس عقیق
70

109/53 گرم

73*80*12 میلیمتر

قیمت پایه 22,000 تومان

اسلایس عقیق
7

52/46 گرم

59*70*7 میلیمتر

قیمت پایه 21,000 تومان

اسلایس عقیق
74

43/15 گرم

57*52*8 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

اسلایس عقیق
72

42/28 گرم

70*57*5 میلیمتر

قیمت پایه 9,000 تومان

اسلایس عقیق شجر پاییزی
1
36

25/1 گرم

55*36 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 17,000 تومان

اسلایس عقیق خزه ای
48

130/25 گرم

103*107 میلیمتر

قیمت پایه 53,000 تومان

عقیق

عقیق

اطلاعات کامل درباره ی سنگ عقیق