بارگذاری تصاویر
نام کالا :

اسلایس عقیق شجر پاییزی

کد کالا :

1-1007

وزن :

61 گرم

ابعاد :

85*49 میلیمتر

اسلایس عقیق شجر پاییزی
$
بالاترین پیشنهاد
25,000 تومان
زمانپیشنهادنام کاربری
1397/07/07 20:21:3225,000 تومان G...r (115)

ضخامت اسلایس ها بین 5 الی 7 میلیمتر می باشد

یک طرف اسلایس اسپری براق کننده زده شده است که طرح های داخل سنگ در تصاویر مشخص باشد و در صورت تمایل برای استفاده به عنوان سنگ تزئینی نیازی به پالیش و پرداخت نمونه نباشد.

اسلایس عقیق شجر پاییزی
88

124 گرم

106*80 میلیمتر

قیمت 124,000 تومان

اسلایس عقیق شجر پاییزی
88

80 گرم

97*60 میلیمتر

قیمت 80,000 تومان

اسلایس عقیق شجر پاییزی
97

47 گرم

86*43 میلیمتر

قیمت 47,000 تومان

اسلایس عقیق شجر پاییزی
78

43 گرم

86*38 میلیمتر

قیمت 43,000 تومان

اسلایس عقیق شجر پاییزی
68

31/59 گرم

54*51 میلیمتر

قیمت 32,000 تومان

اسلایس عقیق شجر پاییزی
75

30/4 گرم

52*41 میلیمتر

قیمت 31,000 تومان

اسلایس عقیق شجر پاییزی
74

35/2 گرم

51*50 میلیمتر

قیمت 36,000 تومان

اسلایس عقیق شجر پاییزی
83

32/5 گرم

59*40 میلیمتر

قیمت 33,000 تومان

اسلایس عقیق شجر پاییزی
74

28/2 گرم

45*44 میلیمتر

قیمت 29,000 تومان

اسلایس عقیق شجر پاییزی
63

39/9 گرم

50*45 میلیمتر

قیمت 40,000 تومان

اسلایس عقیق شجر پاییزی
73

43/2 گرم

58*54 میلیمتر

قیمت 44,000 تومان

اسلایس عقیق شجر پاییزی
68

78/9 گرم

90*70 میلیمتر

قیمت 79,000 تومان

اسلایس عقیق شجر پاییزی
73

56/7 گرم

65*62 میلیمتر

قیمت 57,000 تومان

اسلایس عقیق رنگی
78

27/95 گرم

53*41 میلیمتر

قیمت پایه 27,000 تومان

اسلایس عقیق فسیل دار
81

43 گرم

65*57 میلیمتر

قیمت پایه 21,000 تومان

اسلایس عقیق برزیلی
82

90 گرم

102*95 میلیمتر

قیمت پایه 54,000 تومان

اسلایس عقیق برزیلی
1
60

167 گرم

137*100 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 103,000 تومان

اسلایس عقیق
80

90/71 گرم

64*53 میلیمتر

قیمت پایه 20,000 تومان

اسلایس عقیق
1
69

332/3 قیراط

100*49 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 34,000 تومان

اسلایس عقیق
80

447 قیراط

105*65 میلیمتر

قیمت پایه 59,000 تومان

اسلایس عقیق
75

350/8 قیراط

113*49 میلیمتر

قیمت پایه 46,000 تومان

اسلایس عقیق
63

48/08 گرم

77*56 میلیمتر

قیمت پایه 25,000 تومان

اسلایس عقیق
65

36/56 گرم

62*36 میلیمتر

قیمت پایه 19,000 تومان

اسلایس عقیق
62

74/91 گرم

74*76 میلیمتر

قیمت پایه 53,000 تومان

اسلایس عقیق
64

27/81 گرم

49*41 میلیمتر

قیمت پایه 18,000 تومان

اسلایس عقیق
70

20/54 گرم

52*34 میلیمتر

قیمت پایه 21,000 تومان

اسلایس عقیق
59

179/21 گرم

113*60*13 میلیمتر

قیمت پایه 62,000 تومان

اسلایس عقیق
67

109/53 گرم

73*80*12 میلیمتر

قیمت پایه 22,000 تومان

اسلایس عقیق
2

52/46 گرم

59*70*7 میلیمتر

قیمت پایه 21,000 تومان

اسلایس عقیق
70

43/15 گرم

57*52*8 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

اسلایس عقیق
66

42/28 گرم

70*57*5 میلیمتر

قیمت پایه 9,000 تومان

اسلایس عقیق شجر پاییزی
32

25/1 گرم

55*36 میلیمتر

قیمت پایه 16,000 تومان

اسلایس عقیق خزه ای
39

138/23 گرم

106*108 میلیمتر

قیمت پایه 56,000 تومان

عقیق

عقیق

اطلاعات کامل درباره ی سنگ عقیق