زمرد پنجشیر (پک 30 قیراطی)

  • /
  • زمرد پنجشیر (پک 30 قیراطی)

بارگذاری تصاویر
نام کالا : زمرد پنجشیر (پک 30 قیراطی)
کد کالا : 2-0592
وزن : 30 قیراط
ابعاد : شاخص تصویر میلیمتر
زمرد پنجشیر (پک 30 قیراطی)
$
بالاترین پیشنهاد
500,000 تومان
پیشنهاد من
بدون پیشنهاد
زمانپیشنهادنام کاربری
1397/12/02 17:35:20500,000 تومان M...o (3)
1397/12/02 17:24:08499,000 تومان N...i (462)
1397/12/02 17:08:29498,000 تومان M...o (3)
1397/12/02 11:40:28497,000 تومان N...i (462)
1397/12/02 11:40:25487,000 تومان M...o (3)