بارگذاری تصاویر
نام کالا :

عقیق شمایل

کد کالا :

50736

وزن :

13/55 قیراط

ابعاد :

20*15 میلیمتر

زمانپیشنهادنام کاربری

بدون پیشنهاد

عقیق شمایل
12

26/5 قیراط

25*18 میلیمتر

قیمت 50,000 تومان

عقیق شمایل
3

11/3 قیراط

20.5*14.5 میلیمتر

قیمت 50,000 تومان

عقیق شمایل
22

31/5 قیراط

25*18 میلیمتر

قیمت 50,000 تومان

عقیق شمایل
23

34/05 قیراط

25.5*18.5 میلیمتر

قیمت 50,000 تومان

عقیق

عقیق

اطلاعات کامل درباره ی سنگ عقیق