بارگذاری تصاویر
نام کالا :

گارنت پایروپ

کد کالا :

50043

وزن :

8/45 قیراط

ابعاد :

13*11 میلیمتر

گارنت پایروپ
$
بالاترین پیشنهاد
62,000 تومان
زمانپیشنهادنام کاربری
1397/08/19 03:45:0962,000 تومان B...i (146)
1397/08/19 01:00:4761,000 تومان v...z (567)
1397/08/18 23:49:4260,000 تومان B...i (146)
گارنت پایروپ
176

6/6 قیراط

12.5*10 میلیمتر

قیمت 99,000 تومان

گارنت
136

7/4 قیراط

14*11 میلیمتر

قیمت 111,000 تومان

گارنت
148

8/55 قیراط

13*12 میلیمتر

قیمت 129,000 تومان

گارنت
55

10/2 قیراط

15*11 میلیمتر

قیمت 153,000 تومان

گارنت
78

10/4 قیراط

15*12 میلیمتر

قیمت 156,000 تومان

گارنت
69

12/6 قیراط

15*12 میلیمتر

قیمت 189,000 تومان

گارنت
52

8/2 قیراط

14*11 میلیمتر

قیمت 123,000 تومان

گارنت
64

7/5 قیراط

14*10 میلیمتر

قیمت 113,000 تومان

گارنت
6

7/9 قیراط

14*10 میلیمتر

قیمت 119,000 تومان

گارنت
11

7/8 قیراط

15*10 میلیمتر

قیمت 117,000 تومان

گارنت
28

7/6 قیراط

13*10 میلیمتر

قیمت 114,000 تومان

گارنت
80

7/2 قیراط

14*11 میلیمتر

قیمت 108,000 تومان

گارنت
85

8/6 قیراط

14*11 میلیمتر

قیمت 129,000 تومان

گارنت
77

9/1 قیراط

14*11 میلیمتر

قیمت 137,000 تومان

گارنت
61

8/4 قیراط

13*11 میلیمتر

قیمت 126,000 تومان

گارنت
72

7/5 قیراط

14*11 میلیمتر

قیمت 113,000 تومان

گارنت
64

10/2 قیراط

13*12 میلیمتر

قیمت 153,000 تومان

گارنت
78

8/5 قیراط

14*11 میلیمتر

قیمت 128,000 تومان

گارنت
49

9 قیراط

14*11 میلیمتر

قیمت 135,000 تومان

گارنت
40

7/2 قیراط

13*11 میلیمتر

قیمت 108,000 تومان

کریستال گارنت
103

103 قیراط

29*25 میلیمتر

قیمت پایه 60,000 تومان

کریستال گارنت توپازولیت
8

137 قیراط

20*33 میلیمتر

قیمت پایه 82,000 تومان

دستبند گارنت
20

118/05 قیراط

8 میلیمتر

قیمت پایه 60,000 تومان

گارنت هیدروگراسولار
78

6/8 قیراط

13*11 میلیمتر

قیمت پایه 105,000 تومان

گریستال گارنت (دمانتوئید)
48

43 قیراط

19*13 میلیمتر

قیمت پایه 86,000 تومان

کریستال گارنت پک 100 قیراطی
38

100 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 100,000 تومان

کریستال گارنت
43

257/9 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 250,000 تومان

گارنت
24

23/3 قیراط

17*14 میلیمتر

قیمت پایه 92,000 تومان

گارنت
58

30 قیراط

23*16 میلیمتر

قیمت پایه 25,000 تومان

گارنت
81

2/8 قیراط

9*6.5 میلیمتر

قیمت پایه 42,000 تومان

کریستال گارنت
79

11/1 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 35,000 تومان

گارنت
87

8/3 قیراط

14*11 میلیمتر

قیمت پایه 83,000 تومان

گارنت
76

1/4 قیراط

5*7 میلیمتر

قیمت پایه 25,000 تومان

گارنت
97

1/1 قیراط

5*7 میلیمتر

قیمت پایه 15,000 تومان

گارنت
15

5/8 قیراط

13*10 میلیمتر

قیمت پایه 47,000 تومان

گارنت
66

2/4 قیراط

8*7 میلیمتر

قیمت پایه 60,000 تومان

گردنبند گارنت
72

58/6 قیراط

3 میلیمتر

قیمت پایه 118,000 تومان

گارنت
61

11/9 قیراط

13*13 میلیمتر

قیمت پایه 179,000 تومان

گارنت استار
37

16/5 قیراط

17*13 میلیمتر

قیمت پایه 165,000 تومان