بارگذاری تصاویر
نام کالا :

کوارتز دودی فست

کد کالا :

50729

وزن :

74/45 قیراط

ابعاد :

30*25 میلیمتر

کوارتز دودی فست
$
بالاترین پیشنهاد
371,000 تومان
زمانپیشنهادنام کاربری
1397/08/19 23:12:43371,000 تومان v...z (567)
کوارتز دودی فست
101

56/4 قیراط

29*23 میلیمتر

قیمت 564,000 تومان

کوارتز دودی فست
87

70/75 قیراط

35*26 میلیمتر

قیمت 708,000 تومان

کوارتز دودی فست
36

62/05 قیراط

32*25 میلیمتر

قیمت 621,000 تومان

کوارتز دودی فست
80

64/25 قیراط

29*23 میلیمتر

قیمت 643,000 تومان

کوارتز دودی فست
83

74/45 قیراط

28*24 میلیمتر

قیمت 745,000 تومان

کوارتز دودی فست
11

100/6 قیراط

35*28 میلیمتر

قیمت 1,006,000 تومان

کوارتز دودی فست
34

58/85 قیراط

28.5*22 میلیمتر

قیمت 589,000 تومان

کوارتز دودی فست
46

50 قیراط

28*19.5 میلیمتر

قیمت 500,000 تومان

کوارتز دودی فست
95

65/8 قیراط

29.5*23 میلیمتر

قیمت 658,000 تومان

کوارتز دودی فست
92

67/7 قیراط

29*24 میلیمتر

قیمت 677,000 تومان

کوارتز دودی فست
52

55/5 قیراط

27*20 میلیمتر

قیمت 555,000 تومان

کوارتز دودی فست
4

68/05 قیراط

28.5*23 میلیمتر

قیمت 681,000 تومان

کوارتز دودی فست
49

50/85 قیراط

27*21.5 میلیمتر

قیمت 509,000 تومان

کوارتز دودی فست
30

53/55 قیراط

32*24 میلیمتر

قیمت 536,000 تومان

کوارتز دودی فست
61

64/1 قیراط

29*24 میلیمتر

قیمت 641,000 تومان

کوارتز دودی فست
24

37/15 قیراط

21.5*21.5 میلیمتر

قیمت 372,000 تومان

کوارتز دودی فست
69

28/5 قیراط

22*16.5 میلیمتر

قیمت 285,000 تومان

کوارتز دودی فست
90

74/85 قیراط

31.5*23 میلیمتر

قیمت پایه 370,000 تومان

دستبند کوارتز دودی
10

84 قیراط

8 میلیمتر

قیمت پایه 40,000 تومان

کوارتز دودی (اسموکی کوارتز)
1

14/95 قیراط

18*13 میلیمتر

قیمت پایه 104,000 تومان

کوارتز دودی
84

0/8 قیراط

6*6 میلیمتر

قیمت پایه 15,000 تومان

منشور کوارتز دودی
1
54

25/98 گرم

40*20 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 33,000 تومان

کوارتز دودی
42

23/6 قیراط

22*18 میلیمتر

قیمت پایه 95,000 تومان

چاکرای اول

چاکرای اول

اطلاعات کامل در مورد چاکرای اول