بارگذاری تصاویر
نام کالا :

گارنت پایروپ

کد کالا :

50042

وزن :

7/65 قیراط

ابعاد :

13.5*11 میلیمتر

گارنت پایروپ
$
بالاترین پیشنهاد
55,000 تومان
زمانپیشنهادنام کاربری
1397/09/02 05:17:3355,000 تومان v...z (567)
گارنت پایروپ
172

6/6 قیراط

12.5*10 میلیمتر

قیمت 99,000 تومان

گارنت
132

7/4 قیراط

14*11 میلیمتر

قیمت 111,000 تومان

گارنت
144

8/55 قیراط

13*12 میلیمتر

قیمت 129,000 تومان

گارنت
50

10/2 قیراط

15*11 میلیمتر

قیمت 153,000 تومان

گارنت
74

10/4 قیراط

15*12 میلیمتر

قیمت 156,000 تومان

گارنت
63

12/6 قیراط

15*12 میلیمتر

قیمت 189,000 تومان

گارنت
48

8/2 قیراط

14*11 میلیمتر

قیمت 123,000 تومان

گارنت
59

7/5 قیراط

14*10 میلیمتر

قیمت 113,000 تومان

گارنت
1

7/9 قیراط

14*10 میلیمتر

قیمت 119,000 تومان

گارنت
6

7/8 قیراط

15*10 میلیمتر

قیمت 117,000 تومان

گارنت
23

7/6 قیراط

13*10 میلیمتر

قیمت 114,000 تومان

گارنت
74

7/2 قیراط

14*11 میلیمتر

قیمت 108,000 تومان

گارنت
79

8/6 قیراط

14*11 میلیمتر

قیمت 129,000 تومان

گارنت
72

9/1 قیراط

14*11 میلیمتر

قیمت 137,000 تومان

گارنت
56

8/4 قیراط

13*11 میلیمتر

قیمت 126,000 تومان

گارنت
68

7/5 قیراط

14*11 میلیمتر

قیمت 113,000 تومان

گارنت
59

10/2 قیراط

13*12 میلیمتر

قیمت 153,000 تومان

گارنت
74

8/5 قیراط

14*11 میلیمتر

قیمت 128,000 تومان

گارنت
43

9 قیراط

14*11 میلیمتر

قیمت 135,000 تومان

گارنت
35

7/2 قیراط

13*11 میلیمتر

قیمت 108,000 تومان

کریستال گارنت ( دمانتوئید )
51

46/6 قیراط

23*22 میلیمتر

قیمت پایه 80,000 تومان

کریستال گارنت
49

192 قیراط

31*25 میلیمتر

قیمت پایه 115,000 تومان

کریستال گارنت توپازولیت
4

129 قیراط

25*29 میلیمتر

قیمت پایه 77,000 تومان

دستبند گارنت
18

118 قیراط

8 میلیمتر

قیمت پایه 60,000 تومان

گارنت هیدروگراسولار
69

6/8 قیراط

13*11 میلیمتر

قیمت پایه 105,000 تومان

گارنت
99

0/95 قیراط

7*5 میلیمتر

قیمت پایه 15,000 تومان

کریستال گارنت پک 100 قیراطی
45

100 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 100,000 تومان

کریستال گارنت
73

270/45 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 250,000 تومان

گارنت
35

10/95 قیراط

14*12 میلیمتر

قیمت پایه 44,000 تومان

گارنت
53

30 قیراط

23*16 میلیمتر

قیمت پایه 25,000 تومان

گارنت
73

2/8 قیراط

9*6.5 میلیمتر

قیمت پایه 42,000 تومان

کریستال گارنت
74

11/1 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 35,000 تومان

گارنت
73

8/3 قیراط

14*11 میلیمتر

قیمت پایه 83,000 تومان

گارنت
2
87

1 قیراط

5*7 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 17,000 تومان

گارنت
61

7/2 قیراط

13*13 میلیمتر

قیمت پایه 58,000 تومان

گارنت
65

1/6 قیراط

8*6 میلیمتر

قیمت پایه 40,000 تومان

گردنبند گارنت
59

50/9 قیراط

3 میلیمتر

قیمت پایه 102,000 تومان

گارنت
55

11/9 قیراط

13*13 میلیمتر

قیمت پایه 179,000 تومان

گارنت استار
31

16/5 قیراط

17*13 میلیمتر

قیمت پایه 165,000 تومان