بارگذاری تصاویر
کوارتز لیمویی فست
کد کالا :

50706

وزن :

56/45 قیراط

ابعاد :

24*17 میلیمتر

قیمت :

565,000 تومان

کوارتز لیمویی فست
96

39/15 قیراط

28.5*17.5 میلیمتر

قیمت 392,000 تومان

کوارتز لیمویی فست
46

45/85 قیراط

26*19 میلیمتر

قیمت 459,000 تومان

کوارتز لیمویی فست
104

36/8 قیراط

29.5*17.5 میلیمتر

قیمت 368,000 تومان

کوارتز لیمویی فست
5

51/75 قیراط

26*22 میلیمتر

قیمت 518,000 تومان

کوارتز لیمویی فست
102

48/9 قیراط

20*29 میلیمتر

قیمت 489,000 تومان

کوارتز لیمویی فست
30

50/85 قیراط

25*21 میلیمتر

قیمت 509,000 تومان

کوارتز لیمویی فست
24

67/8 قیراط

30*23 میلیمتر

قیمت 678,000 تومان

کوارتز لیمویی فست
68

54/35 قیراط

29*22 میلیمتر

قیمت 544,000 تومان

کوارتز لیمویی فست
42

29/05 قیراط

19.5*16 میلیمتر

قیمت 291,000 تومان

کوارتز لیمویی فست
1
101

48 قیراط

27.5*21 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 195,000 تومان

مهره کوارتز لیمویی
97

12/15 قیراط

18*11 میلیمتر

قیمت پایه 12,000 تومان

منشور کوارتز لیمویی
69

63/82 گرم

53*28 میلیمتر

قیمت پایه 77,000 تومان

کوارتز لیمویی
15

11/2 قیراط

18*12 میلیمتر

قیمت پایه 79,000 تومان