بارگذاری تصاویر
نام کالا :

مویزانیت سیاه

کد کالا :

50038

وزن :

2/15 قیراط

ابعاد :

9*9 میلیمتر

مویزانیت سیاه
$
بالاترین پیشنهاد
22,000 تومان
زمانپیشنهادنام کاربری
1397/11/20 01:21:5322,000 تومان N...i (475)

مویزانیت، شبه الماس تولید آزمایشگاه می باشد.

مویزانیت سیاه
191

1/7 قیراط

8.5*8.5 میلیمتر

قیمت 68,000 تومان

موزانایت سیاه
86

1/75 قیراط

8 میلیمتر

قیمت 70,000 تومان

موزانایت سیاه
34

4/1 قیراط

11 میلیمتر

قیمت 164,000 تومان

موزانایت سیاه
49

3/75 قیراط

11 میلیمتر

قیمت 150,000 تومان

موزانایت سیاه
63

4 قیراط

11 میلیمتر

قیمت 160,000 تومان

موزانایت سیاه
28

2/2 قیراط

8 میلیمتر

قیمت 88,000 تومان

موزانایت سیاه
41

3/8 قیراط

11 میلیمتر

قیمت 152,000 تومان

موزانایت سیاه
53

1/9 قیراط

8 میلیمتر

قیمت 76,000 تومان

موزانایت سیاه
26

2/05 قیراط

8 میلیمتر

قیمت 82,000 تومان

موزانایت سیاه
44

3/25 قیراط

11 میلیمتر

قیمت 130,000 تومان

موزانایت سیاه
44

1/85 قیراط

8 میلیمتر

قیمت 74,000 تومان

موزانایت سیاه
76

1/85 قیراط

8 میلیمتر

قیمت 74,000 تومان

موزانایت سیاه
47

1/9 قیراط

9 میلیمتر

قیمت 76,000 تومان

موزانایت سیاه
38

1/15 قیراط

7 میلیمتر

قیمت 46,000 تومان

موزانایت سیاه
55

1/2 قیراط

7 میلیمتر

قیمت 48,000 تومان

موزانایت سیاه
58

1/2 قیراط

7 میلیمتر

قیمت 48,000 تومان

موزانایت
30

4/1 قیراط

11*11 میلیمتر

قیمت 164,000 تومان

موزانایت
28

3/7 قیراط

10*10 میلیمتر

قیمت 148,000 تومان

موزانایت
32

4/3 قیراط

11*11 میلیمتر

قیمت 172,000 تومان

موزانایت
27

1/3 قیراط

7*7 میلیمتر

قیمت 52,000 تومان

موزانایت سفید
26

2/65 قیراط

9.5*9.5 میلیمتر

قیمت پایه 397,000 تومان

موزانایت
29

1/7 قیراط

8*8 میلیمتر

قیمت پایه 34,000 تومان

موزانایت
28

1/6 قیراط

8*8 میلیمتر

قیمت پایه 192,000 تومان