بارگذاری تصاویر
نام کالا :

لابرادوریت سفید ماداگاسگار

کد کالا :

50677

وزن :

19/25 قیراط

ابعاد :

23*15 میلیمتر

لابرادوریت سفید ماداگاسگار
$
بالاترین پیشنهاد
49,000 تومان
زمانپیشنهادنام کاربری
1397/07/13 03:00:0749,000 تومان 0...7 (80)
لابرادوریت سفید (ماداگاسکار)
32

43/35 قیراط

32*20 میلیمتر

قیمت 261,000 تومان

لابرادوریت سفید ماداگاسکار
50

16/7 قیراط

26*12 میلیمتر

قیمت 101,000 تومان

لابرادوریت سفید ماداگاسکار
50

79/3 قیراط

45*20 میلیمتر

قیمت 476,000 تومان

لابرادوریت سفید ماداگاسکار
1

44/4 قیراط

33*21 میلیمتر

قیمت 267,000 تومان

لابرادوریت سفید ماداگاسکار
50

32/7 قیراط

31*27 میلیمتر

قیمت 197,000 تومان

لابرادوریت سفید ماداگاسکار
11

22 قیراط

26*16 میلیمتر

قیمت 132,000 تومان

لابرادوریت سفید ماداگاسکار
21

16/1 قیراط

21*10 میلیمتر

قیمت 97,000 تومان

دستبند لابرادوریت
9

83 قیراط

8 میلیمتر

قیمت پایه 60,000 تومان

لابرادوریت + شناسنامه
45

47/2 قیراط

34.5*23.78 میلیمتر

قیمت پایه 170,000 تومان

لابرادوریت (ماداگاسکار)
59

518 گرم

129*88 میلیمتر

قیمت پایه 770,000 تومان

مهره لابرادوریت
76

30 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 20,000 تومان

گردنبند لابرادوریت
52

269/25 قیراط

6-16 میلیمتر

قیمت پایه 135,000 تومان

لابرادوریت سفید ماداگاسکار
73

33/8 قیراط

28*17 میلیمتر

قیمت پایه 102,000 تومان

لابرادوریت ماداگاسکار
81

51/8 قیراط

39*28 میلیمتر

قیمت پایه 52,000 تومان

لابرادوریت ماداگاسکار
82

25/6 قیراط

31*18 میلیمتر

قیمت پایه 64,000 تومان

هرم لابرادوریت سیاه
18

190/4 قیراط

34*34*30 میلیمتر

قیمت پایه 96,000 تومان

لابرادوریت ماداگاسکار
74

85/9 قیراط

47*28 میلیمتر

قیمت پایه 172,000 تومان

لابرادوریت ماداگاسکار
68

13/6 قیراط

32*11 میلیمتر

قیمت پایه 34,000 تومان

لابرادوریت

لابرادوریت

اطلاعات کامل درباره ی سنگ لابرادوریت