بارگذاری تصاویر
نام کالا :

لابرادوریت سفید ماداگاسگار

کد کالا :

50675

وزن :

22/3 قیراط

ابعاد :

37*13 میلیمتر

لابرادوریت سفید ماداگاسگار
$
بالاترین پیشنهاد
56,000 تومان
زمانپیشنهادنام کاربری
1397/09/08 00:58:4356,000 تومان v...z (567)
لابرادوریت سفید (ماداگاسکار)
35

43/35 قیراط

32*20 میلیمتر

قیمت 261,000 تومان

لابرادوریت سفید ماداگاسکار
55

16/7 قیراط

26*12 میلیمتر

قیمت 101,000 تومان

لابرادوریت سفید ماداگاسکار
55

79/3 قیراط

45*20 میلیمتر

قیمت 476,000 تومان

لابرادوریت سفید ماداگاسکار
6

44/4 قیراط

33*21 میلیمتر

قیمت 267,000 تومان

لابرادوریت سفید ماداگاسکار
56

32/7 قیراط

31*27 میلیمتر

قیمت 197,000 تومان

لابرادوریت سفید ماداگاسکار
16

22 قیراط

26*16 میلیمتر

قیمت 132,000 تومان

لابرادوریت سفید ماداگاسکار
25

16/1 قیراط

21*10 میلیمتر

قیمت 97,000 تومان

هرم لابرادوریت سیاه
53

209 قیراط

35*35*31 میلیمتر

قیمت پایه 105,000 تومان

دستبند لابرادوریت
2

83 قیراط

8 میلیمتر

قیمت پایه 60,000 تومان

لابرادوریت + شناسنامه
48

47/2 قیراط

34.5*23.78 میلیمتر

قیمت پایه 170,000 تومان

لابرادوریت (ماداگاسکار)
68

518 گرم

129*88 میلیمتر

قیمت پایه 770,000 تومان

مهره لابرادوریت
1
84

30 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

آخرین پیشنهاد 21,000 تومان

گردنبند لابرادوریت
59

269/25 قیراط

6-16 میلیمتر

قیمت پایه 135,000 تومان

لابرادوریت سفید ماداگاسکار
80

33/8 قیراط

28*17 میلیمتر

قیمت پایه 102,000 تومان

لابرادوریت ماداگاسکار
86

51/8 قیراط

39*28 میلیمتر

قیمت پایه 52,000 تومان

لابرادوریت ماداگاسکار
87

25/6 قیراط

31*18 میلیمتر

قیمت پایه 64,000 تومان

لابرادوریت ماداگاسکار
80

85/9 قیراط

47*28 میلیمتر

قیمت پایه 172,000 تومان

لابرادوریت ماداگاسکار
73

13/6 قیراط

32*11 میلیمتر

قیمت پایه 34,000 تومان

لابرادوریت

لابرادوریت

اطلاعات کامل درباره ی سنگ لابرادوریت