بارگذاری تصاویر
نام کالا :

لابرادوریت سفید ماداگاسگار

کد کالا :

50673

وزن :

30/85 قیراط

ابعاد :

26*19 میلیمتر

لابرادوریت سفید ماداگاسگار
$
بالاترین پیشنهاد
80,000 تومان
زمانپیشنهادنام کاربری
1397/05/29 16:09:5580,000 تومان M...h (0)
لابرادوریت سفید (ماداگاسکار)
28

43/35 قیراط

32*20 میلیمتر

قیمت 261,000 تومان

لابرادوریت سفید ماداگاسکار
48

16/7 قیراط

26*12 میلیمتر

قیمت 101,000 تومان

لابرادوریت سفید ماداگاسکار
46

79/3 قیراط

45*20 میلیمتر

قیمت 476,000 تومان

لابرادوریت سفید ماداگاسکار
49

32/7 قیراط

31*27 میلیمتر

قیمت 197,000 تومان

لابرادوریت سفید ماداگاسکار
71

33/8 قیراط

28*17 میلیمتر

قیمت 203,000 تومان

لابرادوریت سفید ماداگاسکار
9

22 قیراط

26*16 میلیمتر

قیمت 132,000 تومان

لابرادوریت سفید ماداگاسکار
19

16/1 قیراط

21*10 میلیمتر

قیمت 97,000 تومان

هرم لابرادوریت سیاه
23

208 قیراط

35*35*31 میلیمتر

قیمت پایه 104,000 تومان

دستبند لابرادوریت
4

83 قیراط

8 میلیمتر

قیمت پایه 60,000 تومان

لابرادوریت + شناسنامه
52

64/6 قیراط

38.44*24.54 میلیمتر

قیمت پایه 261,000 تومان

لابرادوریت (ماداگاسکار)
44

953 گرم

116*96 میلیمتر

قیمت پایه 1,400,000 تومان

مهره لابرادوریت
73

30 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 20,000 تومان

گردنبند لابرادوریت
45

272/6 قیراط

6-16 میلیمتر

قیمت پایه 136,000 تومان

لابرادوریت سفید ماداگاسکار
63

44/4 قیراط

33*21 میلیمتر

قیمت پایه 134,000 تومان

لابرادوریت ماداگاسکار
78

37/5 قیراط

30*26 میلیمتر

قیمت پایه 57,000 تومان

لابرادوریت ماداگاسکار
75

18/2 قیراط

27*14 میلیمتر

قیمت پایه 46,000 تومان

لابرادوریت ماداگاسکار
77

47/1 قیراط

32*24 میلیمتر

قیمت پایه 95,000 تومان

لابرادوریت ماداگاسکار
65

18 قیراط

24*16 میلیمتر

قیمت پایه 45,000 تومان

لابرادوریت

لابرادوریت

اطلاعات کامل درباره ی سنگ لابرادوریت