بارگذاری تصاویر
نام کالا :

لابرادوریت سفید ماداگاسگار

کد کالا :

50672

وزن :

12/7 قیراط

ابعاد :

20*11 میلیمتر

لابرادوریت سفید ماداگاسگار
$
بالاترین پیشنهاد
34,000 تومان
زمانپیشنهادنام کاربری
1397/09/02 08:53:0534,000 تومان m...m (102)
1397/09/02 04:49:5633,000 تومان v...z (567)
لابرادوریت سفید (ماداگاسکار)
37

43/35 قیراط

32*20 میلیمتر

قیمت 261,000 تومان

لابرادوریت سفید ماداگاسکار
56

16/7 قیراط

26*12 میلیمتر

قیمت 101,000 تومان

لابرادوریت سفید ماداگاسکار
7

44/4 قیراط

33*21 میلیمتر

قیمت 267,000 تومان

لابرادوریت سفید ماداگاسکار
58

32/7 قیراط

31*27 میلیمتر

قیمت 197,000 تومان

لابرادوریت سفید ماداگاسکار
0

33/8 قیراط

28*17 میلیمتر

قیمت 203,000 تومان

لابرادوریت سفید ماداگاسکار
17

22 قیراط

26*16 میلیمتر

قیمت 132,000 تومان

لابرادوریت سفید ماداگاسکار
26

16/1 قیراط

21*10 میلیمتر

قیمت 97,000 تومان

لابرادوریت (ماداگاسکار)
63

810 گرم

107*108 میلیمتر

قیمت پایه 1,215,000 تومان

هرم لابرادوریت سیاه
54

209 قیراط

35*35*31 میلیمتر

قیمت پایه 105,000 تومان

دستبند لابرادوریت
3

83 قیراط

8 میلیمتر

قیمت پایه 60,000 تومان

لابرادوریت (ماداگاسکار)
89

47/2 قیراط

38*26 میلیمتر

قیمت پایه 71,000 تومان

لابرادوریت + شناسنامه
51

64/2 قیراط

52.72*27.84 میلیمتر

قیمت پایه 196,000 تومان

مهره لابرادوریت
88

30 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 20,000 تومان

گردنبند لابرادوریت
34

270 قیراط

6-16 میلیمتر

قیمت پایه 135,000 تومان

لابرادوریت سفید ماداگاسکار
57

79/3 قیراط

45*20 میلیمتر

قیمت پایه 238,000 تومان

لابرادوریت ماداگاسکار
72

43/2 قیراط

27*28 میلیمتر

قیمت پایه 87,000 تومان

لابرادوریت ماداگاسکار
83

24 قیراط

26*18 میلیمتر

قیمت پایه 48,000 تومان

لابرادوریت ماداگاسکار
81

27/1 قیراط

30*20 میلیمتر

قیمت پایه 68,000 تومان

لابرادوریت

لابرادوریت

اطلاعات کامل درباره ی سنگ لابرادوریت