بارگذاری تصاویر
نام کالا :

لابرادوریت سفید ماداگاسگار

کد کالا :

50671

وزن :

44 قیراط

ابعاد :

32.5*23 میلیمتر

لابرادوریت سفید ماداگاسگار
$
بالاترین پیشنهاد
111,000 تومان
زمانپیشنهادنام کاربری
1397/09/18 02:24:41111,000 تومان v...z (567)
لابرادوریت سفید ماداگاسکار
78

16/7 قیراط

26*12 میلیمتر

قیمت 151,000 تومان

لابرادوریت سفید ماداگاسکار
14

79/3 قیراط

45*20 میلیمتر

قیمت 714,000 تومان

لابرادوریت سفید ماداگاسکار
26

44/4 قیراط

33*21 میلیمتر

قیمت 400,000 تومان

لابرادوریت سفید ماداگاسکار
19

33/8 قیراط

28*17 میلیمتر

قیمت 305,000 تومان

لابرادوریت سفید ماداگاسکار
39

22 قیراط

26*16 میلیمتر

قیمت 198,000 تومان

لابرادوریت (ماداگاسکار)
108

785 گرم

110*93 میلیمتر

قیمت پایه 1,600,000 تومان

دستبند لابرادوریت
16

83 قیراط

8 میلیمتر

قیمت پایه 60,000 تومان

لابرادوریت + شناسنامه
46

28/85 قیراط

27.86*20.65 میلیمتر

قیمت پایه 150,000 تومان

مهره لابرادوریت
78

30 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 20,000 تومان

گردنبند لابرادوریت
35

261/2 قیراط

6-16 میلیمتر

قیمت پایه 130,000 تومان

لابرادوریت سفید ماداگاسکار
47

16/1 قیراط

21*10 میلیمتر

قیمت پایه 81,000 تومان

لابرادوریت ماداگاسکار
104

63/1 قیراط

42*28 میلیمتر

قیمت پایه 127,000 تومان

لابرادوریت ماداگاسکار
100

61/4 قیراط

41*26 میلیمتر

قیمت پایه 123,000 تومان

هرم لابرادوریت سیاه
14

208/1 قیراط

35*35*31 میلیمتر

قیمت پایه 105,000 تومان

لابرادوریت ماداگاسکار
46

15/4 قیراط

20*15 میلیمتر

قیمت پایه 31,000 تومان

لابرادوریت ماداگاسکار
1
100

20 قیراط

22*15 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 54,000 تومان

لابرادوریت

لابرادوریت

اطلاعات کامل درباره ی سنگ لابرادوریت