بارگذاری تصاویر
نام کالا :

لابرادوریت سفید ماداگاسگار

کد کالا :

50670

وزن :

20/45 قیراط

ابعاد :

25*12 میلیمتر

لابرادوریت سفید ماداگاسگار
$
بالاترین پیشنهاد
52,000 تومان
زمانپیشنهادنام کاربری
1397/09/13 09:39:4352,000 تومان N...i (475)
لابرادوریت سفید (ماداگاسکار)
33

43/35 قیراط

32*20 میلیمتر

قیمت 261,000 تومان

لابرادوریت سفید ماداگاسکار
53

16/7 قیراط

26*12 میلیمتر

قیمت 101,000 تومان

لابرادوریت سفید ماداگاسکار
52

79/3 قیراط

45*20 میلیمتر

قیمت 476,000 تومان

لابرادوریت سفید ماداگاسکار
4

44/4 قیراط

33*21 میلیمتر

قیمت 267,000 تومان

لابرادوریت سفید ماداگاسکار
52

32/7 قیراط

31*27 میلیمتر

قیمت 197,000 تومان

لابرادوریت سفید ماداگاسکار
13

22 قیراط

26*16 میلیمتر

قیمت 132,000 تومان

لابرادوریت سفید ماداگاسکار
23

16/1 قیراط

21*10 میلیمتر

قیمت 97,000 تومان

دستبند لابرادوریت
10

83 قیراط

8 میلیمتر

قیمت پایه 60,000 تومان

لابرادوریت + شناسنامه
47

47/2 قیراط

34.5*23.78 میلیمتر

قیمت پایه 170,000 تومان

لابرادوریت (ماداگاسکار)
62

518 گرم

129*88 میلیمتر

قیمت پایه 770,000 تومان

مهره لابرادوریت
78

30 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 20,000 تومان

گردنبند لابرادوریت
54

269/25 قیراط

6-16 میلیمتر

قیمت پایه 135,000 تومان

لابرادوریت سفید ماداگاسکار
76

33/8 قیراط

28*17 میلیمتر

قیمت پایه 102,000 تومان

لابرادوریت ماداگاسکار
82

51/8 قیراط

39*28 میلیمتر

قیمت پایه 52,000 تومان

لابرادوریت ماداگاسکار
83

25/6 قیراط

31*18 میلیمتر

قیمت پایه 64,000 تومان

هرم لابرادوریت سیاه
19

190/4 قیراط

34*34*30 میلیمتر

قیمت پایه 96,000 تومان

لابرادوریت ماداگاسکار
75

85/9 قیراط

47*28 میلیمتر

قیمت پایه 172,000 تومان

لابرادوریت ماداگاسکار
69

13/6 قیراط

32*11 میلیمتر

قیمت پایه 34,000 تومان

لابرادوریت

لابرادوریت

اطلاعات کامل درباره ی سنگ لابرادوریت