بارگذاری تصاویر
نام کالا :

لابرادوریت سفید ماداگاسگار

کد کالا :

50669

وزن :

19/1 قیراط

ابعاد :

22*15.5 میلیمتر

لابرادوریت سفید ماداگاسگار
$
بالاترین پیشنهاد
51,000 تومان
زمانپیشنهادنام کاربری
1397/08/25 03:24:5151,000 تومان v...z (567)
1397/08/20 17:01:5850,000 تومان N...i (475)
1397/08/19 23:11:5849,000 تومان v...z (567)
لابرادوریت سفید (ماداگاسکار)
31

43/35 قیراط

32*20 میلیمتر

قیمت 261,000 تومان

لابرادوریت سفید ماداگاسکار
49

16/7 قیراط

26*12 میلیمتر

قیمت 101,000 تومان

لابرادوریت سفید ماداگاسکار
49

79/3 قیراط

45*20 میلیمتر

قیمت 476,000 تومان

لابرادوریت سفید ماداگاسکار
0

44/4 قیراط

33*21 میلیمتر

قیمت 267,000 تومان

لابرادوریت سفید ماداگاسکار
49

32/7 قیراط

31*27 میلیمتر

قیمت 197,000 تومان

لابرادوریت سفید ماداگاسکار
10

22 قیراط

26*16 میلیمتر

قیمت 132,000 تومان

لابرادوریت سفید ماداگاسکار
20

16/1 قیراط

21*10 میلیمتر

قیمت 97,000 تومان

دستبند لابرادوریت
7

83 قیراط

8 میلیمتر

قیمت پایه 60,000 تومان

لابرادوریت + شناسنامه
43

47/2 قیراط

34.5*23.78 میلیمتر

قیمت پایه 170,000 تومان

لابرادوریت (ماداگاسکار)
57

518 گرم

129*88 میلیمتر

قیمت پایه 770,000 تومان

مهره لابرادوریت
77

30 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 20,000 تومان

گردنبند لابرادوریت
50

269/25 قیراط

6-16 میلیمتر

قیمت پایه 135,000 تومان

لابرادوریت سفید ماداگاسکار
71

33/8 قیراط

28*17 میلیمتر

قیمت پایه 102,000 تومان

لابرادوریت ماداگاسکار
80

51/8 قیراط

39*28 میلیمتر

قیمت پایه 52,000 تومان

لابرادوریت ماداگاسکار
81

25/6 قیراط

31*18 میلیمتر

قیمت پایه 64,000 تومان

هرم لابرادوریت سیاه
17

190/4 قیراط

34*34*30 میلیمتر

قیمت پایه 96,000 تومان

لابرادوریت ماداگاسکار
73

85/9 قیراط

47*28 میلیمتر

قیمت پایه 172,000 تومان

لابرادوریت ماداگاسکار
67

13/6 قیراط

32*11 میلیمتر

قیمت پایه 34,000 تومان

لابرادوریت

لابرادوریت

اطلاعات کامل درباره ی سنگ لابرادوریت