بارگذاری تصاویر
آراگونیت آبی
کد کالا :

1-2548

وزن :

73 گرم

ابعاد :

54*40 میلیمتر

قیمت :

37,000 تومان

سطح نمونه در تمام تصاویر برای بهتر دیده شدن کیفیت سنگ مرطوب می باشد

آراگونیت آبی
7

62 گرم

74*36 میلیمتر

قیمت 31,000 تومان

آراگونیت آبی
34

62 گرم

55*26 میلیمتر

قیمت 31,000 تومان

آراگونیت آبی
19

338 گرم

90*45 میلیمتر

قیمت 169,000 تومان

آراگونیت آبی
2

85 گرم

75*46 میلیمتر

قیمت 43,000 تومان

آراگونیت آبی
54

85 گرم

48*34 میلیمتر

قیمت پایه 20,000 تومان

آراگونیت
37

413 گرم

100*47 میلیمتر

قیمت پایه 80,000 تومان

آراگونیت
83

6/2 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

اسلایس آراگونیت
74

55/76 گرم

64*45*10 میلیمتر

قیمت پایه 17,000 تومان

آراگونیت

آراگونیت

اطلاعات کامل درباره ی سنگ آراگونیت