بارگذاری تصاویر
آراگونیت آبی
کد کالا :

1-2548

وزن :

73 گرم

ابعاد :

54*40 میلیمتر

قیمت :

نمایش قیمت با ورود

سطح نمونه در تمام تصاویر برای بهتر دیده شدن کیفیت سنگ مرطوب می باشد

آراگونیت

آراگونیت

اطلاعات کامل درباره ی سنگ آراگونیت