بارگذاری تصاویر
نام کالا :

مویزانیت سیاه

کد کالا :

50035

وزن :

1/5 قیراط

ابعاد :

8*8 میلیمتر

مویزانیت سیاه
$
بالاترین پیشنهاد
16,000 تومان
زمانپیشنهادنام کاربری
1397/11/16 19:32:0216,000 تومان M...9 (202)

مویزانیت، شبه الماس تولید آزمایشگاه می باشد.

مویزانیت سیاه
235

1/7 قیراط

8.5*8.5 میلیمتر

قیمت 68,000 تومان

موزانایت سیاه
128

1/75 قیراط

8 میلیمتر

قیمت 70,000 تومان

موزانایت سیاه
77

4/1 قیراط

11 میلیمتر

قیمت 164,000 تومان

موزانایت سیاه
92

3/75 قیراط

11 میلیمتر

قیمت 150,000 تومان

موزانایت سیاه
129

4 قیراط

11 میلیمتر

قیمت 160,000 تومان

موزانایت سیاه
67

2/2 قیراط

8 میلیمتر

قیمت 88,000 تومان

موزانایت سیاه
109

3/8 قیراط

11 میلیمتر

قیمت 152,000 تومان

موزانایت سیاه
91

1/9 قیراط

8 میلیمتر

قیمت 76,000 تومان

موزانایت سیاه
77

2/05 قیراط

8 میلیمتر

قیمت 82,000 تومان

موزانایت سیاه
88

3/25 قیراط

11 میلیمتر

قیمت 130,000 تومان

موزانایت سیاه
85

1/85 قیراط

8 میلیمتر

قیمت 74,000 تومان

موزانایت سیاه
119

1/85 قیراط

8 میلیمتر

قیمت 74,000 تومان

موزانایت سیاه
99

1/9 قیراط

9 میلیمتر

قیمت 76,000 تومان

موزانایت سیاه
83

1/15 قیراط

7 میلیمتر

قیمت 46,000 تومان

موزانایت سیاه
98

1/2 قیراط

7 میلیمتر

قیمت 48,000 تومان

موزانایت
67

4/1 قیراط

11*11 میلیمتر

قیمت 164,000 تومان

موزانایت
66

3/7 قیراط

10*10 میلیمتر

قیمت 148,000 تومان

موزانایت
0

4/3 قیراط

11*11 میلیمتر

قیمت 172,000 تومان

موزانایت
58

2/2 قیراط

7*7 میلیمتر

قیمت 88,000 تومان

موزانایت
35

1/7 قیراط

8*8 میلیمتر

قیمت 68,000 تومان

موزانایت
66

5 قیراط

11.5*11.5 میلیمتر

قیمت پایه 750,000 تومان

موزانایت
64

1/8 قیراط

8*8 میلیمتر

قیمت پایه 36,000 تومان

موزانایت
62

0/9 قیراط

7*7 میلیمتر

قیمت پایه 108,000 تومان