بارگذاری تصاویر
نام کالا :

مویزانیت سیاه

کد کالا :

50034

وزن :

4 قیراط

ابعاد :

11*11 میلیمتر

مویزانیت سیاه
$
بالاترین پیشنهاد
41,000 تومان
زمانپیشنهادنام کاربری
1397/06/02 18:16:0241,000 تومان M...h (0)

مویزانیت، شبه الماس تولید آزمایشگاه می باشد.

مویزانیت سیاه
234

1/7 قیراط

8.5*8.5 میلیمتر

قیمت 68,000 تومان

موزانایت سیاه
126

1/75 قیراط

8 میلیمتر

قیمت 70,000 تومان

موزانایت سیاه
75

4/1 قیراط

11 میلیمتر

قیمت 164,000 تومان

موزانایت سیاه
91

3/75 قیراط

11 میلیمتر

قیمت 150,000 تومان

موزانایت سیاه
125

4 قیراط

11 میلیمتر

قیمت 160,000 تومان

موزانایت سیاه
66

2/2 قیراط

8 میلیمتر

قیمت 88,000 تومان

موزانایت سیاه
107

3/8 قیراط

11 میلیمتر

قیمت 152,000 تومان

موزانایت سیاه
90

1/9 قیراط

8 میلیمتر

قیمت 76,000 تومان

موزانایت سیاه
74

2/05 قیراط

8 میلیمتر

قیمت 82,000 تومان

موزانایت سیاه
87

3/25 قیراط

11 میلیمتر

قیمت 130,000 تومان

موزانایت سیاه
84

1/85 قیراط

8 میلیمتر

قیمت 74,000 تومان

موزانایت سیاه
117

1/85 قیراط

8 میلیمتر

قیمت 74,000 تومان

موزانایت سیاه
98

1/9 قیراط

9 میلیمتر

قیمت 76,000 تومان

موزانایت سیاه
82

1/15 قیراط

7 میلیمتر

قیمت 46,000 تومان

موزانایت سیاه
96

1/2 قیراط

7 میلیمتر

قیمت 48,000 تومان

موزانایت
66

4/1 قیراط

11*11 میلیمتر

قیمت 164,000 تومان

موزانایت
64

3/7 قیراط

10*10 میلیمتر

قیمت 148,000 تومان

موزانایت
61

1/8 قیراط

8*8 میلیمتر

قیمت 72,000 تومان

موزانایت
57

2/2 قیراط

7*7 میلیمتر

قیمت 88,000 تومان

موزانایت
32

1/7 قیراط

8*8 میلیمتر

قیمت 68,000 تومان

موزانایت
62

5 قیراط

11.5*11.5 میلیمتر

قیمت پایه 750,000 تومان

موزانایت
66

4/3 قیراط

11*11 میلیمتر

قیمت پایه 86,000 تومان

موزانایت
58

0/9 قیراط

7*7 میلیمتر

قیمت پایه 108,000 تومان