بارگذاری تصاویر
نام کالا :

مویزانیت سیاه

کد کالا :

50032

وزن :

4/55 قیراط

ابعاد :

11*11 میلیمتر

مویزانیت سیاه
$
بالاترین پیشنهاد
46,000 تومان
زمانپیشنهادنام کاربری
1397/11/07 17:47:0546,000 تومان N...i (475)

مویزانیت، شبه الماس تولید آزمایشگاه می باشد.

مویزانیت سیاه
230

1/7 قیراط

8.5*8.5 میلیمتر

قیمت 68,000 تومان

موزانایت سیاه
122

1/75 قیراط

8 میلیمتر

قیمت 70,000 تومان

موزانایت سیاه
70

4/1 قیراط

11 میلیمتر

قیمت 164,000 تومان

موزانایت سیاه
86

3/75 قیراط

11 میلیمتر

قیمت 150,000 تومان

موزانایت سیاه
116

4 قیراط

11 میلیمتر

قیمت 160,000 تومان

موزانایت سیاه
61

2/2 قیراط

8 میلیمتر

قیمت 88,000 تومان

موزانایت سیاه
99

3/8 قیراط

11 میلیمتر

قیمت 152,000 تومان

موزانایت سیاه
86

1/9 قیراط

8 میلیمتر

قیمت 76,000 تومان

موزانایت سیاه
70

2/05 قیراط

8 میلیمتر

قیمت 82,000 تومان

موزانایت سیاه
82

3/25 قیراط

11 میلیمتر

قیمت 130,000 تومان

موزانایت سیاه
79

1/85 قیراط

8 میلیمتر

قیمت 74,000 تومان

موزانایت سیاه
113

1/85 قیراط

8 میلیمتر

قیمت 74,000 تومان

موزانایت سیاه
93

1/9 قیراط

9 میلیمتر

قیمت 76,000 تومان

موزانایت سیاه
78

1/15 قیراط

7 میلیمتر

قیمت 46,000 تومان

موزانایت سیاه
90

1/2 قیراط

7 میلیمتر

قیمت 48,000 تومان

موزانایت
62

4/1 قیراط

11*11 میلیمتر

قیمت 164,000 تومان

موزانایت
61

3/7 قیراط

10*10 میلیمتر

قیمت 148,000 تومان

موزانایت
59

1/8 قیراط

8*8 میلیمتر

قیمت 72,000 تومان

موزانایت
55

2/2 قیراط

7*7 میلیمتر

قیمت 88,000 تومان

موزانایت
30

1/7 قیراط

8*8 میلیمتر

قیمت 68,000 تومان

موزانایت
196

6/65 قیراط

13*13 میلیمتر

قیمت پایه 997,000 تومان

موزانایت
61

4/3 قیراط

11*11 میلیمتر

قیمت پایه 86,000 تومان

موزانایت
64

1/2 قیراط

7*7 میلیمتر

قیمت پایه 144,000 تومان