بارگذاری تصاویر
نام کالا :

یاقوت کبود فست

کد کالا :

50616

وزن :

3/55 قیراط

ابعاد :

11*9 میلیمتر

یاقوت کبود فست
$
بالاترین پیشنهاد
32,000 تومان
زمانپیشنهادنام کاربری
1397/11/13 21:00:4132,000 تومان K...m (4)
1397/11/13 16:58:2231,000 تومان M...b (144)
1397/11/07 11:50:5930,000 تومان K...m (4)
یاقوت کبود
105

23/65 قیراط

19*14 میلیمتر

قیمت 521,000 تومان

یاقوت کبود
88

6/8 قیراط

13*11 میلیمتر

قیمت 150,000 تومان

یاقوت کبود
89

3/3 قیراط

10*8 میلیمتر

قیمت 66,000 تومان

یاقوت کبود
81

3/5 قیراط

10*8 میلیمتر

قیمت 77,000 تومان

یاقوت کبود
77

5/7 قیراط

12*10 میلیمتر

قیمت 126,000 تومان

یاقوت کبود
80

10/8 قیراط

13*11 میلیمتر

قیمت 216,000 تومان

یاقوت کبود
76

6/9 قیراط

13*10 میلیمتر

قیمت 152,000 تومان

یاقوت کبود
72

12/6 قیراط

15*13 میلیمتر

قیمت 252,000 تومان

یاقوت کبود
45

7/4 قیراط

14*11 میلیمتر

قیمت 163,000 تومان

یاقوت کبود
102

9/4 قیراط

14*11 میلیمتر

قیمت 207,000 تومان

یاقوت کبود
74

7/3 قیراط

11*10 میلیمتر

قیمت 161,000 تومان

یاقوت کبود
35

5/5 قیراط

12*10 میلیمتر

قیمت 121,000 تومان

یاقوت کبود
77

7/7 قیراط

13*10 میلیمتر

قیمت 170,000 تومان

یاقوت کبود
88

5/9 قیراط

14*12 میلیمتر

قیمت 130,000 تومان

یاقوت کبود
69

3/7 قیراط

12*9 میلیمتر

قیمت 80,000 تومان

یاقوت کبود
71

10/4 قیراط

14*11 میلیمتر

قیمت 229,000 تومان

یاقوت کبود
75

6/4 قیراط

11*9 میلیمتر

قیمت 141,000 تومان

یاقوت کبود
33

4/6 قیراط

10*8 میلیمتر

قیمت 92,000 تومان

یاقوت کبود
83

8 قیراط

13*9 میلیمتر

قیمت 176,000 تومان

یاقوت کبود
64

6/6 قیراط

13*11 میلیمتر

قیمت 146,000 تومان

یاقوت کبود + شناسنامه
1
78

3/95 قیراط

10.7*8.79 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 234,000 تومان

کریستال یاقوت کبود (ماداگاسکار)
93

11/7 قیراط

14*10 میلیمتر

قیمت پایه 47,000 تومان

یاقوت کبود
1
104

11/8 قیراط

15*13 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 121,000 تومان

یاقوت کبود آفریقایی
11

153/8 قیراط

42*16 میلیمتر

قیمت پایه 385,000 تومان

یاقوت کبود
2
55

0/9 قیراط

7*5 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 28,000 تومان

یاقوت کبود کابوشن
54

6/9 قیراط

11*9 میلیمتر

قیمت پایه 83,000 تومان

چاکرای پنجم

چاکرای پنجم

اطلاعات کامل در مورد چاکرای پنجم

یاقوت کبود

یاقوت کبود

اطلاعات کامل درباره ی سنگ یاقوت کبود