بارگذاری تصاویر
نام کالا :

یاقوت کبود فست

کد کالا :

50612

وزن :

5/15 قیراط

ابعاد :

11*10 میلیمتر

یاقوت کبود فست
$
بالاترین پیشنهاد
42,000 تومان
زمانپیشنهادنام کاربری
1397/10/30 01:01:5142,000 تومان E...4 (0)
یاقوت کبود
90

6/8 قیراط

13*11 میلیمتر

قیمت 306,000 تومان

یاقوت کبود
92

3/3 قیراط

10*8 میلیمتر

قیمت 149,000 تومان

یاقوت کبود
85

3/5 قیراط

10*8 میلیمتر

قیمت 158,000 تومان

یاقوت کبود
87

1/2 قیراط

7*5 میلیمتر

قیمت 36,000 تومان

یاقوت کبود
85

0/95 قیراط

7*5 میلیمتر

قیمت 29,000 تومان

یاقوت کبود
84

0/9 قیراط

7*5 میلیمتر

قیمت 27,000 تومان

یاقوت کبود
80

0/95 قیراط

7*5 میلیمتر

قیمت 29,000 تومان

یاقوت کبود
96

1/2 قیراط

7*5 میلیمتر

قیمت 36,000 تومان

یاقوت کبود
90

1/05 قیراط

7*5 میلیمتر

قیمت 32,000 تومان

یاقوت کبود
87

0/95 قیراط

7*5 میلیمتر

قیمت 29,000 تومان

یاقوت کبود
78

5/7 قیراط

12*10 میلیمتر

قیمت 257,000 تومان

یاقوت کبود
82

10/8 قیراط

13*11 میلیمتر

قیمت 486,000 تومان

یاقوت کبود
76

12/6 قیراط

15*13 میلیمتر

قیمت 567,000 تومان

یاقوت کبود
49

7/4 قیراط

14*11 میلیمتر

قیمت 333,000 تومان

یاقوت کبود
104

9/4 قیراط

14*11 میلیمتر

قیمت 423,000 تومان

یاقوت کبود
80

7/3 قیراط

11*10 میلیمتر

قیمت 329,000 تومان

یاقوت کبود
38

5/5 قیراط

12*10 میلیمتر

قیمت 248,000 تومان

یاقوت کبود
79

7/7 قیراط

13*10 میلیمتر

قیمت 347,000 تومان

یاقوت کبود
89

5/9 قیراط

14*12 میلیمتر

قیمت 266,000 تومان

یاقوت کبود
77

3/7 قیراط

12*9 میلیمتر

قیمت 167,000 تومان

کریستال یاقوت کبود (کوراندوم)
104

57/2 قیراط

17*17 میلیمتر

قیمت پایه 572,000 تومان

یاقوت کبود + شناسنامه
66

6/65 قیراط

11.73*10.09 میلیمتر

قیمت پایه 203,000 تومان

یاقوت کبود
114

23/65 قیراط

19*14 میلیمتر

قیمت پایه 473,000 تومان

یاقوت کبود
78

6/9 قیراط

13*10 میلیمتر

قیمت پایه 138,000 تومان

یاقوت کبود آفریقایی
1

153/8 قیراط

42*16 میلیمتر

قیمت پایه 385,000 تومان

یاقوت کبود کابوشن
60

3/8 قیراط

10*8 میلیمتر

قیمت پایه 57,000 تومان

یاقوت کبود

یاقوت کبود

اطلاعات کامل درباره ی سنگ یاقوت کبود