بارگذاری تصاویر
نام کالا :

یاقوت کبود فست

کد کالا :

50610

وزن :

8/3 قیراط

ابعاد :

11.5*10 میلیمتر

یاقوت کبود فست
$
بالاترین پیشنهاد
67,000 تومان
زمانپیشنهادنام کاربری
1397/10/03 00:31:2067,000 تومان v...z (567)
یاقوت کبود
102

23/65 قیراط

19*14 میلیمتر

قیمت 521,000 تومان

یاقوت کبود
85

6/8 قیراط

13*11 میلیمتر

قیمت 150,000 تومان

یاقوت کبود
84

3/3 قیراط

10*8 میلیمتر

قیمت 66,000 تومان

یاقوت کبود
77

3/5 قیراط

10*8 میلیمتر

قیمت 77,000 تومان

یاقوت کبود
74

5/7 قیراط

12*10 میلیمتر

قیمت 126,000 تومان

یاقوت کبود
76

10/8 قیراط

13*11 میلیمتر

قیمت 216,000 تومان

یاقوت کبود
73

6/9 قیراط

13*10 میلیمتر

قیمت 152,000 تومان

یاقوت کبود
68

12/6 قیراط

15*13 میلیمتر

قیمت 252,000 تومان

یاقوت کبود
93

11/8 قیراط

15*13 میلیمتر

قیمت 260,000 تومان

یاقوت کبود
41

7/4 قیراط

14*11 میلیمتر

قیمت 163,000 تومان

یاقوت کبود
98

9/4 قیراط

14*11 میلیمتر

قیمت 207,000 تومان

یاقوت کبود
71

7/3 قیراط

11*10 میلیمتر

قیمت 161,000 تومان

یاقوت کبود
32

5/5 قیراط

12*10 میلیمتر

قیمت 121,000 تومان

یاقوت کبود
74

7/7 قیراط

13*10 میلیمتر

قیمت 170,000 تومان

یاقوت کبود
84

5/9 قیراط

14*12 میلیمتر

قیمت 130,000 تومان

یاقوت کبود
66

3/7 قیراط

12*9 میلیمتر

قیمت 80,000 تومان

یاقوت کبود
68

10/4 قیراط

14*11 میلیمتر

قیمت 229,000 تومان

یاقوت کبود
71

6/4 قیراط

11*9 میلیمتر

قیمت 141,000 تومان

یاقوت کبود
29

4/6 قیراط

10*8 میلیمتر

قیمت 92,000 تومان

یاقوت کبود
79

8 قیراط

13*9 میلیمتر

قیمت 176,000 تومان

یاقوت کبود + شناسنامه
1
61

6 قیراط

11.03*9.73 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 275,000 تومان

کریستال یاقوت کبود (ماداگاسکار)
3
90

34/6 قیراط

20*14 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 149,000 تومان

یاقوت کبود
1
83

5/3 قیراط

11*9 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 55,000 تومان

یاقوت کبود آفریقایی
5

153/8 قیراط

42*16 میلیمتر

قیمت پایه 385,000 تومان

یاقوت کبود
3
80

1 قیراط

7*5 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 13,000 تومان

یاقوت کبود کابوشن
51

6/9 قیراط

11*9 میلیمتر

قیمت پایه 83,000 تومان

چاکرای پنجم

چاکرای پنجم

اطلاعات کامل در مورد چاکرای پنجم

یاقوت کبود

یاقوت کبود

اطلاعات کامل درباره ی سنگ یاقوت کبود