بارگذاری تصاویر
نام کالا :

یاقوت کبود فست

کد کالا :

50609

وزن :

6/4 قیراط

ابعاد :

11.5*9 میلیمتر

یاقوت کبود فست
$
بالاترین پیشنهاد
52,000 تومان
زمانپیشنهادنام کاربری
1397/09/02 05:21:0952,000 تومان v...z (567)
یاقوت کبود
89

6/8 قیراط

13*11 میلیمتر

قیمت 306,000 تومان

یاقوت کبود
91

3/3 قیراط

10*8 میلیمتر

قیمت 149,000 تومان

یاقوت کبود
83

3/5 قیراط

10*8 میلیمتر

قیمت 158,000 تومان

یاقوت کبود
83

1/2 قیراط

7*5 میلیمتر

قیمت 36,000 تومان

یاقوت کبود
83

0/95 قیراط

7*5 میلیمتر

قیمت 29,000 تومان

یاقوت کبود
82

0/9 قیراط

7*5 میلیمتر

قیمت 27,000 تومان

یاقوت کبود
79

0/95 قیراط

7*5 میلیمتر

قیمت 29,000 تومان

یاقوت کبود
86

1/2 قیراط

7*5 میلیمتر

قیمت 36,000 تومان

یاقوت کبود
87

1/05 قیراط

7*5 میلیمتر

قیمت 32,000 تومان

یاقوت کبود
86

0/95 قیراط

7*5 میلیمتر

قیمت 29,000 تومان

یاقوت کبود
78

5/7 قیراط

12*10 میلیمتر

قیمت 257,000 تومان

یاقوت کبود
82

10/8 قیراط

13*11 میلیمتر

قیمت 486,000 تومان

یاقوت کبود
75

12/6 قیراط

15*13 میلیمتر

قیمت 567,000 تومان

یاقوت کبود
48

7/4 قیراط

14*11 میلیمتر

قیمت 333,000 تومان

یاقوت کبود
104

9/4 قیراط

14*11 میلیمتر

قیمت 423,000 تومان

یاقوت کبود
77

7/3 قیراط

11*10 میلیمتر

قیمت 329,000 تومان

یاقوت کبود
38

5/5 قیراط

12*10 میلیمتر

قیمت 248,000 تومان

یاقوت کبود
79

7/7 قیراط

13*10 میلیمتر

قیمت 347,000 تومان

یاقوت کبود
89

5/9 قیراط

14*12 میلیمتر

قیمت 266,000 تومان

یاقوت کبود
74

3/7 قیراط

12*9 میلیمتر

قیمت 167,000 تومان

یاقوت کبود + شناسنامه
1
85

3/95 قیراط

10.7*8.79 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 234,000 تومان

کریستال یاقوت کبود (ماداگاسکار)
97

11/7 قیراط

14*10 میلیمتر

قیمت پایه 117,000 تومان

یاقوت کبود
110

23/65 قیراط

19*14 میلیمتر

قیمت پایه 473,000 تومان

یاقوت کبود
77

6/9 قیراط

13*10 میلیمتر

قیمت پایه 138,000 تومان

یاقوت کبود
1
110

11/8 قیراط

15*13 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 121,000 تومان

یاقوت کبود آفریقایی
0

153/8 قیراط

42*16 میلیمتر

قیمت پایه 385,000 تومان

یاقوت کبود
3
69

0/9 قیراط

7*5 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 29,000 تومان

یاقوت کبود کابوشن
59

3/8 قیراط

10*8 میلیمتر

قیمت پایه 57,000 تومان

یاقوت کبود

یاقوت کبود

اطلاعات کامل درباره ی سنگ یاقوت کبود