بارگذاری تصاویر
نام کالا :

مویزانیت سیاه

کد کالا :

50030

وزن :

1/55 قیراط

ابعاد :

8*8 میلیمتر

مویزانیت سیاه
$
بالاترین پیشنهاد
19,000 تومان
زمانپیشنهادنام کاربری
1397/11/03 08:26:4819,000 تومان n...y (46)
1397/11/01 01:00:4918,000 تومان E...4 (0)
1397/10/29 14:56:2717,000 تومان n...y (46)
1397/10/28 09:57:1716,000 تومان N...i (475)

مویزانیت، شبه الماس تولید آزمایشگاه می باشد.

مویزانیت سیاه
229

1/7 قیراط

8.5*8.5 میلیمتر

قیمت 68,000 تومان

موزانایت سیاه
122

1/75 قیراط

8 میلیمتر

قیمت 70,000 تومان

موزانایت سیاه
70

4/1 قیراط

11 میلیمتر

قیمت 164,000 تومان

موزانایت سیاه
86

3/75 قیراط

11 میلیمتر

قیمت 150,000 تومان

موزانایت سیاه
116

4 قیراط

11 میلیمتر

قیمت 160,000 تومان

موزانایت سیاه
60

2/2 قیراط

8 میلیمتر

قیمت 88,000 تومان

موزانایت سیاه
97

3/8 قیراط

11 میلیمتر

قیمت 152,000 تومان

موزانایت سیاه
85

1/9 قیراط

8 میلیمتر

قیمت 76,000 تومان

موزانایت سیاه
70

2/05 قیراط

8 میلیمتر

قیمت 82,000 تومان

موزانایت سیاه
82

3/25 قیراط

11 میلیمتر

قیمت 130,000 تومان

موزانایت سیاه
79

1/85 قیراط

8 میلیمتر

قیمت 74,000 تومان

موزانایت سیاه
113

1/85 قیراط

8 میلیمتر

قیمت 74,000 تومان

موزانایت سیاه
93

1/9 قیراط

9 میلیمتر

قیمت 76,000 تومان

موزانایت سیاه
77

1/15 قیراط

7 میلیمتر

قیمت 46,000 تومان

موزانایت سیاه
90

1/2 قیراط

7 میلیمتر

قیمت 48,000 تومان

موزانایت
61

4/1 قیراط

11*11 میلیمتر

قیمت 164,000 تومان

موزانایت
60

3/7 قیراط

10*10 میلیمتر

قیمت 148,000 تومان

موزانایت
57

1/8 قیراط

8*8 میلیمتر

قیمت 72,000 تومان

موزانایت
53

2/2 قیراط

7*7 میلیمتر

قیمت 88,000 تومان

موزانایت
29

1/7 قیراط

8*8 میلیمتر

قیمت 68,000 تومان

موزانایت
195

6/65 قیراط

13*13 میلیمتر

قیمت پایه 997,000 تومان

موزانایت
60

4/3 قیراط

11*11 میلیمتر

قیمت پایه 86,000 تومان

موزانایت
63

1/2 قیراط

7*7 میلیمتر

قیمت پایه 144,000 تومان