بارگذاری تصاویر
نام کالا :

یاقوت کبود فست

کد کالا :

50601

وزن :

6/35 قیراط

ابعاد :

12*9.5 میلیمتر

یاقوت کبود فست
$
بالاترین پیشنهاد
55,000 تومان
زمانپیشنهادنام کاربری
1397/09/13 14:37:1555,000 تومان H...h (18)
1397/09/13 13:41:4054,000 تومان v...z (567)
1397/09/10 23:12:5053,000 تومان H...h (18)
1397/09/06 17:51:0052,000 تومان v...z (567)
یاقوت کبود
107

23/65 قیراط

19*14 میلیمتر

قیمت 521,000 تومان

یاقوت کبود
89

6/8 قیراط

13*11 میلیمتر

قیمت 150,000 تومان

یاقوت کبود
91

3/3 قیراط

10*8 میلیمتر

قیمت 66,000 تومان

یاقوت کبود
83

3/5 قیراط

10*8 میلیمتر

قیمت 77,000 تومان

یاقوت کبود
78

5/7 قیراط

12*10 میلیمتر

قیمت 126,000 تومان

یاقوت کبود
82

10/8 قیراط

13*11 میلیمتر

قیمت 216,000 تومان

یاقوت کبود
77

6/9 قیراط

13*10 میلیمتر

قیمت 152,000 تومان

یاقوت کبود
75

12/6 قیراط

15*13 میلیمتر

قیمت 252,000 تومان

یاقوت کبود
47

7/4 قیراط

14*11 میلیمتر

قیمت 163,000 تومان

یاقوت کبود
104

9/4 قیراط

14*11 میلیمتر

قیمت 207,000 تومان

یاقوت کبود
77

7/3 قیراط

11*10 میلیمتر

قیمت 161,000 تومان

یاقوت کبود
38

5/5 قیراط

12*10 میلیمتر

قیمت 121,000 تومان

یاقوت کبود
79

7/7 قیراط

13*10 میلیمتر

قیمت 170,000 تومان

یاقوت کبود
89

5/9 قیراط

14*12 میلیمتر

قیمت 130,000 تومان

یاقوت کبود
71

3/7 قیراط

12*9 میلیمتر

قیمت 80,000 تومان

یاقوت کبود
72

10/4 قیراط

14*11 میلیمتر

قیمت 229,000 تومان

یاقوت کبود
77

6/4 قیراط

11*9 میلیمتر

قیمت 141,000 تومان

یاقوت کبود
34

4/6 قیراط

10*8 میلیمتر

قیمت 92,000 تومان

یاقوت کبود
84

8 قیراط

13*9 میلیمتر

قیمت 176,000 تومان

یاقوت کبود
65

6/6 قیراط

13*11 میلیمتر

قیمت 146,000 تومان

یاقوت کبود + شناسنامه
1
84

3/95 قیراط

10.7*8.79 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 234,000 تومان

کریستال یاقوت کبود (ماداگاسکار)
97

11/7 قیراط

14*10 میلیمتر

قیمت پایه 47,000 تومان

یاقوت کبود
1
107

11/8 قیراط

15*13 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 121,000 تومان

یاقوت کبود آفریقایی
14

153/8 قیراط

42*16 میلیمتر

قیمت پایه 385,000 تومان

یاقوت کبود
2
59

0/9 قیراط

7*5 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 28,000 تومان

یاقوت کبود کابوشن
57

3/8 قیراط

10*8 میلیمتر

قیمت پایه 46,000 تومان

چاکرای پنجم

چاکرای پنجم

اطلاعات کامل در مورد چاکرای پنجم

یاقوت کبود

یاقوت کبود

اطلاعات کامل درباره ی سنگ یاقوت کبود