بارگذاری تصاویر
نام کالا :

دستبند لابرادوریت

کد کالا :

2-0363

وزن :

83 قیراط

ابعاد :

8 میلیمتر

زمانپیشنهادنام کاربری

بدون پیشنهاد

دستبند لابرادوریت
10

82 قیراط

8 میلیمتر

قیمت 99,000 تومان

لابرادوریت (ماداگاسکار)
67

810 گرم

107*108 میلیمتر

قیمت پایه 1,215,000 تومان

هرم لابرادوریت سیاه
47

200 قیراط

35*35*31 میلیمتر

قیمت پایه 100,000 تومان

لابرادوریت سفید (ماداگاسکار)
56

46/15 قیراط

33*23 میلیمتر

قیمت پایه 115,000 تومان

لابرادوریت + شناسنامه
39

82/3 قیراط

46.26*25.7 میلیمتر

قیمت پایه 305,000 تومان

مهره لابرادوریت
39

30 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 20,000 تومان

گردنبند لابرادوریت
41

177/6 قیراط

6-14 میلیمتر

قیمت پایه 90,000 تومان

لابرادوریت ماداگاسکار
46

51/3 قیراط

36*24 میلیمتر

قیمت پایه 77,000 تومان

لابرادوریت ماداگاسکار
39

18/8 قیراط

27*18 میلیمتر

قیمت پایه 47,000 تومان

لابرادوریت ماداگاسکار
41

17 قیراط

23*15 میلیمتر

قیمت پایه 34,000 تومان

لابرادوریت ماداگاسکار
40

44/6 قیراط

32*22 میلیمتر

قیمت پایه 72,000 تومان

لابرادوریت

لابرادوریت

اطلاعات کامل درباره ی سنگ لابرادوریت