بارگذاری تصاویر
نام کالا :

یاقوت کبود فست

کد کالا :

50598

وزن :

9/75 قیراط

ابعاد :

13*10 میلیمتر

یاقوت کبود فست
$
بالاترین پیشنهاد
85,000 تومان
زمانپیشنهادنام کاربری
1397/11/06 11:05:0585,000 تومان r...m (4)
1397/11/06 11:02:3784,000 تومان M...i (0)
1397/11/06 11:02:3483,000 تومان M...i (0)
1397/11/05 22:09:1982,000 تومان r...m (4)
1397/11/05 11:09:2681,000 تومان K...m (4)
یاقوت کبود
92

6/8 قیراط

13*11 میلیمتر

قیمت 306,000 تومان

یاقوت کبود
93

3/3 قیراط

10*8 میلیمتر

قیمت 149,000 تومان

یاقوت کبود
87

3/5 قیراط

10*8 میلیمتر

قیمت 158,000 تومان

یاقوت کبود
88

1/2 قیراط

7*5 میلیمتر

قیمت 36,000 تومان

یاقوت کبود
86

0/95 قیراط

7*5 میلیمتر

قیمت 29,000 تومان

یاقوت کبود
86

0/9 قیراط

7*5 میلیمتر

قیمت 27,000 تومان

یاقوت کبود
81

0/95 قیراط

7*5 میلیمتر

قیمت 29,000 تومان

یاقوت کبود
100

1/2 قیراط

7*5 میلیمتر

قیمت 36,000 تومان

یاقوت کبود
91

1/05 قیراط

7*5 میلیمتر

قیمت 32,000 تومان

یاقوت کبود
89

0/95 قیراط

7*5 میلیمتر

قیمت 29,000 تومان

یاقوت کبود
81

5/7 قیراط

12*10 میلیمتر

قیمت 257,000 تومان

یاقوت کبود
85

10/8 قیراط

13*11 میلیمتر

قیمت 486,000 تومان

یاقوت کبود
79

12/6 قیراط

15*13 میلیمتر

قیمت 567,000 تومان

یاقوت کبود
52

7/4 قیراط

14*11 میلیمتر

قیمت 333,000 تومان

یاقوت کبود
107

9/4 قیراط

14*11 میلیمتر

قیمت 423,000 تومان

یاقوت کبود
83

7/3 قیراط

11*10 میلیمتر

قیمت 329,000 تومان

یاقوت کبود
40

5/5 قیراط

12*10 میلیمتر

قیمت 248,000 تومان

یاقوت کبود
82

7/7 قیراط

13*10 میلیمتر

قیمت 347,000 تومان

یاقوت کبود
92

5/9 قیراط

14*12 میلیمتر

قیمت 266,000 تومان

یاقوت کبود
80

3/7 قیراط

12*9 میلیمتر

قیمت 167,000 تومان

کریستال یاقوت کبود (کوراندوم)
108

57/2 قیراط

17*17 میلیمتر

قیمت پایه 572,000 تومان

یاقوت کبود + شناسنامه
71

6/65 قیراط

11.73*10.09 میلیمتر

قیمت پایه 203,000 تومان

یاقوت کبود
1
118

23/65 قیراط

19*14 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 478,000 تومان

یاقوت کبود
82

6/9 قیراط

13*10 میلیمتر

قیمت پایه 138,000 تومان

یاقوت کبود آفریقایی
4

153/8 قیراط

42*16 میلیمتر

قیمت پایه 385,000 تومان

یاقوت کبود کابوشن
66

3/8 قیراط

10*8 میلیمتر

قیمت پایه 57,000 تومان

یاقوت کبود

یاقوت کبود

اطلاعات کامل درباره ی سنگ یاقوت کبود