بارگذاری تصاویر
یاقوت استار
کد کالا :

50597

وزن :

7/5 قیراط

ابعاد :

12*9 میلیمتر

قیمت :

105,000 تومان

کالا طبیعی نمی باشد

یاقوت استار
4

8/4 قیراط

14*10 میلیمتر

قیمت 118,000 تومان

یاقوت استار
11

15/8 قیراط

18*13 میلیمتر

قیمت 222,000 تومان

یاقوت استار
14

10/1 قیراط

14*10 میلیمتر

قیمت 142,000 تومان

یاقوت استار
45

13/9 قیراط

14*12 میلیمتر

قیمت پایه 98,000 تومان

یاقوت کبود استار
49

1/9 قیراط

8*6 میلیمتر

قیمت پایه 48,000 تومان