بارگذاری تصاویر
نام کالا :

یاقوت استار

کد کالا :

50591

وزن :

11/55 قیراط

ابعاد :

14*10.5 میلیمتر

یاقوت استار
$
بالاترین پیشنهاد
81,000 تومان
زمانپیشنهادنام کاربری
1397/09/21 02:06:5381,000 تومان s...4 (32)
یاقوت استار
44

7/5 قیراط

12*9 میلیمتر

قیمت 105,000 تومان

یاقوت استار
5

8/4 قیراط

14*10 میلیمتر

قیمت 118,000 تومان

یاقوت استار
13

15/8 قیراط

18*13 میلیمتر

قیمت 222,000 تومان

یاقوت استار
17

10/1 قیراط

14*10 میلیمتر

قیمت 142,000 تومان

یاقوت استار
47

13/9 قیراط

14*12 میلیمتر

قیمت پایه 98,000 تومان

یاقوت کبود استار
49

1/9 قیراط

8*6 میلیمتر

قیمت پایه 48,000 تومان