بارگذاری تصاویر
نام کالا :

توپاز صورتی

کد کالا :

50590

وزن :

2/35 قیراط

ابعاد :

7*9 میلیمتر

توپاز صورتی
$
بالاترین پیشنهاد
76,000 تومان
زمانپیشنهادنام کاربری
1397/05/29 16:09:0176,000 تومان M...h (0)
توپاز صورتی
68

2/3 قیراط

9*7 میلیمتر

قیمت 138,000 تومان

توپاز صورتی
70

2/2 قیراط

9*7 میلیمتر

قیمت 132,000 تومان

توپاز صورتی
74

3/15 قیراط

10*8 میلیمتر

قیمت 189,000 تومان

توپاز صورتی
76

1/75 قیراط

9*7 میلیمتر

قیمت 105,000 تومان

توپاز صورتی
50

1/5 قیراط

8*6 میلیمتر

قیمت 90,000 تومان

توپاز صورتی
58

2/2 قیراط

9*7 میلیمتر

قیمت 132,000 تومان

توپاز صورتی
58

1/4 قیراط

8*6 میلیمتر

قیمت 84,000 تومان

توپاز صورتی
56

1/9 قیراط

9*7 میلیمتر

قیمت 114,000 تومان

توپاز صورتی
57

1/3 قیراط

8*6 میلیمتر

قیمت 78,000 تومان

توپاز صورتی
55

2/4 قیراط

9*7 میلیمتر

قیمت 144,000 تومان

توپاز صورتی
58

2/1 قیراط

9*7 میلیمتر

قیمت 126,000 تومان

توپاز صورتی
56

2/1 قیراط

9*7 میلیمتر

قیمت 126,000 تومان

توپاز صورتی
55

2/1 قیراط

9*7 میلیمتر

قیمت 126,000 تومان

توپاز صورتی
54

2/2 قیراط

9*7 میلیمتر

قیمت 132,000 تومان

توپاز صورتی
59

1/4 قیراط

6*8 میلیمتر

قیمت 84,000 تومان

توپاز صورتی
57

1/4 قیراط

6*8 میلیمتر

قیمت 84,000 تومان

توپاز صورتی
59

1/3 قیراط

6*8 میلیمتر

قیمت 78,000 تومان

توپاز صورتی
55

1/5 قیراط

6*8 میلیمتر

قیمت 90,000 تومان

توپاز صورتی
54

1/6 قیراط

6*8 میلیمتر

قیمت 96,000 تومان

توپاز صورتی
53

1/7 قیراط

6*8 میلیمتر

قیمت 102,000 تومان

توپاز صورتی + شناسنامه
7

1/55 قیراط

8.18*6.12 میلیمتر

قیمت پایه 146,000 تومان

توپاز طلایی (امپریال)
53

30/8 قیراط

17*17 میلیمتر

قیمت پایه 920,000 تومان

توپاز سوئیس + شناسنامه
12

3/15 قیراط

9.20*7.16 میلیمتر

قیمت پایه 213,000 تومان

توپاز سنتتیک
1

20/7 قیراط

17*16 میلیمتر

قیمت پایه 83,000 تومان

توپاز هفت رنگ
93

0/85 قیراط

5*7 میلیمتر

قیمت پایه 45,000 تومان

توپاز سوئیس
1
99

3/3 قیراط

9*7 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 85,000 تومان

توپاز
3
92

11 قیراط

14*14 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 211,000 تومان

توپاز
82

2/1 قیراط

9*7 میلیمتر

قیمت پایه 34,000 تومان

توپاز صورتی
48

2/2 قیراط

9*7 میلیمتر

قیمت پایه 66,000 تومان

توپاز لندن
53

1 قیراط

7*5 میلیمتر

قیمت پایه 30,000 تومان

توپاز امپریال + شناسنامه
39

10/35 قیراط

12.90*11.13 میلیمتر

قیمت پایه 514,000 تومان

توپاز

توپاز

اطلاعات کامل درباره ی سنگ توپاز