بارگذاری تصاویر
نام کالا :

توپاز صورتی

کد کالا :

50582

وزن :

1/6 قیراط

ابعاد :

8*6 میلیمتر

توپاز صورتی
$
بالاترین پیشنهاد
50,000 تومان
زمانپیشنهادنام کاربری
1397/09/29 21:54:0850,000 تومان S...h (35)
1397/09/29 21:54:0249,000 تومان S...h (35)
توپاز صورتی
68

2/3 قیراط

9*7 میلیمتر

قیمت 138,000 تومان

توپاز صورتی
70

2/2 قیراط

9*7 میلیمتر

قیمت 132,000 تومان

توپاز صورتی
74

3/15 قیراط

10*8 میلیمتر

قیمت 189,000 تومان

توپاز صورتی
75

1/75 قیراط

9*7 میلیمتر

قیمت 105,000 تومان

توپاز صورتی
50

1/5 قیراط

8*6 میلیمتر

قیمت 90,000 تومان

توپاز صورتی
57

2/2 قیراط

9*7 میلیمتر

قیمت 132,000 تومان

توپاز صورتی
57

1/4 قیراط

8*6 میلیمتر

قیمت 84,000 تومان

توپاز صورتی
55

1/9 قیراط

9*7 میلیمتر

قیمت 114,000 تومان

توپاز صورتی
56

1/3 قیراط

8*6 میلیمتر

قیمت 78,000 تومان

توپاز صورتی
54

2/4 قیراط

9*7 میلیمتر

قیمت 144,000 تومان

توپاز صورتی
57

2/1 قیراط

9*7 میلیمتر

قیمت 126,000 تومان

توپاز صورتی
55

2/1 قیراط

9*7 میلیمتر

قیمت 126,000 تومان

توپاز صورتی
54

2/1 قیراط

9*7 میلیمتر

قیمت 126,000 تومان

توپاز صورتی
53

2/2 قیراط

9*7 میلیمتر

قیمت 132,000 تومان

توپاز صورتی
58

1/4 قیراط

6*8 میلیمتر

قیمت 84,000 تومان

توپاز صورتی
56

1/4 قیراط

6*8 میلیمتر

قیمت 84,000 تومان

توپاز صورتی
57

1/3 قیراط

6*8 میلیمتر

قیمت 78,000 تومان

توپاز صورتی
54

1/5 قیراط

6*8 میلیمتر

قیمت 90,000 تومان

توپاز صورتی
53

1/6 قیراط

6*8 میلیمتر

قیمت 96,000 تومان

توپاز صورتی
52

1/7 قیراط

6*8 میلیمتر

قیمت 102,000 تومان

توپاز صورتی + شناسنامه
7

1/55 قیراط

8.18*6.12 میلیمتر

قیمت پایه 146,000 تومان

توپاز طلایی (امپریال)
53

30/8 قیراط

17*17 میلیمتر

قیمت پایه 920,000 تومان

توپاز سوئیس + شناسنامه
11

3/15 قیراط

9.20*7.16 میلیمتر

قیمت پایه 213,000 تومان

توپاز سنتتیک
1

20/7 قیراط

17*16 میلیمتر

قیمت پایه 83,000 تومان

توپاز هفت رنگ
92

0/85 قیراط

5*7 میلیمتر

قیمت پایه 45,000 تومان

توپاز سوئیس
1
97

3/3 قیراط

9*7 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 85,000 تومان

توپاز
3
87

11 قیراط

14*14 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 211,000 تومان

توپاز
81

2/1 قیراط

9*7 میلیمتر

قیمت پایه 34,000 تومان

توپاز صورتی
47

2/2 قیراط

9*7 میلیمتر

قیمت پایه 66,000 تومان

توپاز لندن
52

1 قیراط

7*5 میلیمتر

قیمت پایه 30,000 تومان

توپاز امپریال + شناسنامه
38

10/35 قیراط

12.90*11.13 میلیمتر

قیمت پایه 514,000 تومان

توپاز

توپاز

اطلاعات کامل درباره ی سنگ توپاز