بارگذاری تصاویر
نام کالا :

توپاز صورتی

کد کالا :

50581

وزن :

2/3 قیراط

ابعاد :

9*7 میلیمتر

توپاز صورتی
$
بالاترین پیشنهاد
70,000 تومان
زمانپیشنهادنام کاربری
1397/09/26 03:18:3370,000 تومان k...b (6)
توپاز صورتی
72

2/3 قیراط

9*7 میلیمتر

قیمت 150,000 تومان

توپاز صورتی
75

2/2 قیراط

9*7 میلیمتر

قیمت 143,000 تومان

توپاز صورتی
78

3/15 قیراط

10*8 میلیمتر

قیمت 205,000 تومان

توپاز صورتی
79

1/75 قیراط

9*7 میلیمتر

قیمت 114,000 تومان

توپاز صورتی
54

1/5 قیراط

8*6 میلیمتر

قیمت 98,000 تومان

توپاز صورتی
61

2/2 قیراط

9*7 میلیمتر

قیمت 143,000 تومان

توپاز صورتی
61

1/4 قیراط

8*6 میلیمتر

قیمت 91,000 تومان

توپاز صورتی
61

1/9 قیراط

9*7 میلیمتر

قیمت 124,000 تومان

توپاز صورتی
61

1/3 قیراط

8*6 میلیمتر

قیمت 85,000 تومان

توپاز صورتی
58

2/4 قیراط

9*7 میلیمتر

قیمت 156,000 تومان

توپاز صورتی
61

2/1 قیراط

9*7 میلیمتر

قیمت 137,000 تومان

توپاز صورتی
60

2/1 قیراط

9*7 میلیمتر

قیمت 137,000 تومان

توپاز صورتی
59

2/1 قیراط

9*7 میلیمتر

قیمت 137,000 تومان

توپاز صورتی
58

2/2 قیراط

9*7 میلیمتر

قیمت 143,000 تومان

توپاز صورتی
62

1/4 قیراط

6*8 میلیمتر

قیمت 91,000 تومان

توپاز صورتی
60

1/4 قیراط

6*8 میلیمتر

قیمت 91,000 تومان

توپاز صورتی
62

1/3 قیراط

6*8 میلیمتر

قیمت 85,000 تومان

توپاز صورتی
59

1/5 قیراط

6*8 میلیمتر

قیمت 98,000 تومان

توپاز صورتی
57

1/6 قیراط

6*8 میلیمتر

قیمت 104,000 تومان

توپاز صورتی
55

1/7 قیراط

6*8 میلیمتر

قیمت 111,000 تومان

توپاز صورتی + شناسنامه
3

1/55 قیراط

8.18*6.12 میلیمتر

قیمت پایه 146,000 تومان

توپاز طلایی (امپریال)
61

34/35 قیراط

21*15 میلیمتر

قیمت پایه 1,890,000 تومان

توپاز سوئیس + شناسنامه
18

2/85 قیراط

9.11*7.06 میلیمتر

قیمت پایه 207,000 تومان

توپاز سنتتیک
8

20/7 قیراط

17*16 میلیمتر

قیمت پایه 83,000 تومان

توپاز هفت رنگ
96

0/85 قیراط

5*7 میلیمتر

قیمت پایه 45,000 تومان

توپاز سوئیس
87

2/3 قیراط

9*7 میلیمتر

قیمت پایه 69,000 تومان

توپاز
58

9/4 قیراط

16*11 میلیمتر

قیمت پایه 282,000 تومان

توپاز
81

2/5 قیراط

9*7 میلیمتر

قیمت پایه 63,000 تومان

توپاز صورتی
51

2/2 قیراط

9*7 میلیمتر

قیمت پایه 99,000 تومان

توپاز لندن
52

0/9 قیراط

7*5 میلیمتر

قیمت پایه 40,000 تومان

توپاز امپریال + شناسنامه
36

14/35 قیراط

15.20*14.07 میلیمتر

قیمت پایه 933,000 تومان

توپاز

توپاز

اطلاعات کامل درباره ی سنگ توپاز