بارگذاری تصاویر
نام کالا :

توپاز صورتی

کد کالا :

50578

وزن :

1/95 قیراط

ابعاد :

9*7 میلیمتر

توپاز صورتی
$
بالاترین پیشنهاد
60,000 تومان
زمانپیشنهادنام کاربری
1397/07/29 02:30:0160,000 تومان N...i (475)
توپاز صورتی
61

2/3 قیراط

9*7 میلیمتر

قیمت 138,000 تومان

توپاز صورتی
64

2/2 قیراط

9*7 میلیمتر

قیمت 132,000 تومان

توپاز صورتی
67

3/15 قیراط

10*8 میلیمتر

قیمت 189,000 تومان

توپاز صورتی
70

1/75 قیراط

9*7 میلیمتر

قیمت 105,000 تومان

توپاز صورتی
44

1/5 قیراط

8*6 میلیمتر

قیمت 90,000 تومان

توپاز صورتی
54

2/2 قیراط

9*7 میلیمتر

قیمت 132,000 تومان

توپاز صورتی
52

1/4 قیراط

8*6 میلیمتر

قیمت 84,000 تومان

توپاز صورتی
52

1/9 قیراط

9*7 میلیمتر

قیمت 114,000 تومان

توپاز صورتی
53

1/3 قیراط

8*6 میلیمتر

قیمت 78,000 تومان

توپاز صورتی
50

2/4 قیراط

9*7 میلیمتر

قیمت 144,000 تومان

توپاز صورتی
53

2/1 قیراط

9*7 میلیمتر

قیمت 126,000 تومان

توپاز صورتی
51

2/1 قیراط

9*7 میلیمتر

قیمت 126,000 تومان

توپاز صورتی
51

2/1 قیراط

9*7 میلیمتر

قیمت 126,000 تومان

توپاز صورتی
50

2/2 قیراط

9*7 میلیمتر

قیمت 132,000 تومان

توپاز صورتی
29

1/4 قیراط

6*8 میلیمتر

قیمت 84,000 تومان

توپاز صورتی
55

1/4 قیراط

6*8 میلیمتر

قیمت 84,000 تومان

توپاز صورتی
52

1/4 قیراط

6*8 میلیمتر

قیمت 84,000 تومان

توپاز صورتی
52

1/3 قیراط

6*8 میلیمتر

قیمت 78,000 تومان

توپاز صورتی
50

1/5 قیراط

6*8 میلیمتر

قیمت 90,000 تومان

توپاز صورتی
49

1/6 قیراط

6*8 میلیمتر

قیمت 96,000 تومان

توپاز صورتی + شناسنامه
6

1/55 قیراط

8.18*6.12 میلیمتر

قیمت پایه 146,000 تومان

توپاز طلایی (امپریال)
42

28/5 قیراط

17*16 میلیمتر

قیمت پایه 855,000 تومان

توپاز سوئیس + شناسنامه
33

2/75 قیراط

8.97*6.74 میلیمتر

قیمت پایه 205,000 تومان

توپاز سنتتیک
2

20/7 قیراط

17*16 میلیمتر

قیمت پایه 83,000 تومان

توپاز هفت رنگ
67

1 قیراط

5*7 میلیمتر

قیمت پایه 45,000 تومان

توپاز سوئیس
89

2/7 قیراط

9*7 میلیمتر

قیمت پایه 68,000 تومان

توپاز
3
102

16/9 قیراط

16*13 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 325,000 تومان

توپاز
74

3/9 قیراط

9*8 میلیمتر

قیمت پایه 63,000 تومان

توپاز صورتی
1
49

1/4 قیراط

8*6 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 43,000 تومان

توپاز لندن
1
65

0/9 قیراط

7*5 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 31,000 تومان

توپاز امپریال + شناسنامه
34

14 قیراط

15.13*11.77 میلیمتر

قیمت پایه 660,000 تومان

توپاز

توپاز

اطلاعات کامل درباره ی سنگ توپاز