بارگذاری تصاویر
نام کالا :

توپاز صورتی

کد کالا :

50576

وزن :

2/15 قیراط

ابعاد :

9*7 میلیمتر

توپاز صورتی
$
بالاترین پیشنهاد
66,000 تومان
زمانپیشنهادنام کاربری
1397/08/24 12:50:1066,000 تومان v...z (567)
1397/08/24 00:07:3465,000 تومان M...9 (199)
توپاز صورتی
66

2/3 قیراط

9*7 میلیمتر

قیمت 138,000 تومان

توپاز صورتی
68

2/2 قیراط

9*7 میلیمتر

قیمت 132,000 تومان

توپاز صورتی
71

3/15 قیراط

10*8 میلیمتر

قیمت 189,000 تومان

توپاز صورتی
74

1/75 قیراط

9*7 میلیمتر

قیمت 105,000 تومان

توپاز صورتی
49

1/5 قیراط

8*6 میلیمتر

قیمت 90,000 تومان

توپاز صورتی
55

2/2 قیراط

9*7 میلیمتر

قیمت 132,000 تومان

توپاز صورتی
53

1/4 قیراط

8*6 میلیمتر

قیمت 84,000 تومان

توپاز صورتی
53

1/9 قیراط

9*7 میلیمتر

قیمت 114,000 تومان

توپاز صورتی
54

1/3 قیراط

8*6 میلیمتر

قیمت 78,000 تومان

توپاز صورتی
51

2/4 قیراط

9*7 میلیمتر

قیمت 144,000 تومان

توپاز صورتی
54

2/1 قیراط

9*7 میلیمتر

قیمت 126,000 تومان

توپاز صورتی
52

2/1 قیراط

9*7 میلیمتر

قیمت 126,000 تومان

توپاز صورتی
52

2/1 قیراط

9*7 میلیمتر

قیمت 126,000 تومان

توپاز صورتی
51

2/2 قیراط

9*7 میلیمتر

قیمت 132,000 تومان

توپاز صورتی
30

1/4 قیراط

6*8 میلیمتر

قیمت 84,000 تومان

توپاز صورتی
56

1/4 قیراط

6*8 میلیمتر

قیمت 84,000 تومان

توپاز صورتی
54

1/4 قیراط

6*8 میلیمتر

قیمت 84,000 تومان

توپاز صورتی
54

1/3 قیراط

6*8 میلیمتر

قیمت 78,000 تومان

توپاز صورتی
52

1/5 قیراط

6*8 میلیمتر

قیمت 90,000 تومان

توپاز صورتی
50

1/6 قیراط

6*8 میلیمتر

قیمت 96,000 تومان

توپاز صورتی + شناسنامه
5

1/55 قیراط

8.18*6.12 میلیمتر

قیمت پایه 146,000 تومان

توپاز طلایی (امپریال)
51

30/8 قیراط

17*17 میلیمتر

قیمت پایه 920,000 تومان

توپاز سوئیس + شناسنامه
9

3/15 قیراط

9.20*7.16 میلیمتر

قیمت پایه 213,000 تومان

توپاز سنتتیک
6

20/7 قیراط

17*16 میلیمتر

قیمت پایه 83,000 تومان

توپاز هفت رنگ
72

1 قیراط

5*7 میلیمتر

قیمت پایه 45,000 تومان

توپاز سوئیس
92

3/3 قیراط

9*7 میلیمتر

قیمت پایه 83,000 تومان

توپاز
79

11 قیراط

14*14 میلیمتر

قیمت پایه 198,000 تومان

توپاز
78

2/1 قیراط

9*7 میلیمتر

قیمت پایه 34,000 تومان

توپاز صورتی
1
53

1/4 قیراط

8*6 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 43,000 تومان

توپاز لندن
47

1 قیراط

7*5 میلیمتر

قیمت پایه 30,000 تومان

توپاز امپریال + شناسنامه
35

10/35 قیراط

12.90*11.13 میلیمتر

قیمت پایه 514,000 تومان

توپاز

توپاز

اطلاعات کامل درباره ی سنگ توپاز