بارگذاری تصاویر
نام کالا :

کیانیت

کد کالا :

50573

وزن :

2/95 قیراط

ابعاد :

11.5*8 میلیمتر

کیانیت
$
بالاترین پیشنهاد
30,000 تومان
زمانپیشنهادنام کاربری
1397/06/29 23:41:0530,000 تومان G...r (115)
کیانیت
65

6/5 قیراط

11*10 میلیمتر

قیمت 195,000 تومان

کیانیت
41

4/15 قیراط

12.5*8.5 میلیمتر

قیمت 125,000 تومان

کیانیت
61

3/8 قیراط

13*9 میلیمتر

قیمت 114,000 تومان

کیانیت
25

3/4 قیراط

11*8 میلیمتر

قیمت 102,000 تومان

کیانیت
73

6/35 قیراط

14*10 میلیمتر

قیمت 191,000 تومان

کیانیت
77

5/3 قیراط

12*10 میلیمتر

قیمت 159,000 تومان

کیانیت
58

6/7 قیراط

14*8 میلیمتر

قیمت 201,000 تومان

کیانیت
6

4/55 قیراط

11*10 میلیمتر

قیمت 137,000 تومان

کیانیت
37

7 قیراط

14*11 میلیمتر

قیمت 210,000 تومان

کیانیت
3

7/25 قیراط

12*10 میلیمتر

قیمت 218,000 تومان

کیانیت
15

5/95 قیراط

12*9 میلیمتر

قیمت 179,000 تومان

کیانیت
74

5/95 قیراط

14*9 میلیمتر

قیمت 179,000 تومان

کیانیت
44

4/7 قیراط

12*9 میلیمتر

قیمت 141,000 تومان

کیانیت
66

4/1 قیراط

12*8 میلیمتر

قیمت 123,000 تومان

کیانیت
34

2/85 قیراط

12*6 میلیمتر

قیمت 86,000 تومان

کیانیت
76

4/8 قیراط

12*8 میلیمتر

قیمت پایه 72,000 تومان

سنگ کیانیت
48

270 گرم

76*71 میلیمتر

قیمت پایه 70,000 تومان

کیانیت + شناسنامه
5

4/55 قیراط

12.25*9.57*3.96 میلیمتر

قیمت پایه 241,000 تومان