بارگذاری تصاویر
نام کالا :

آمیتیست کابوشن

کد کالا :

50026

وزن :

2/5 قیراط

ابعاد :

9*9 میلیمتر

آمیتیست کابوشن
$
بالاترین پیشنهاد
18,000 تومان
زمانپیشنهادنام کاربری
1397/09/19 11:26:4018,000 تومان s...4 (32)
1397/09/19 11:00:3617,000 تومان s...4 (32)
1397/09/18 06:55:2916,000 تومان A...n (0)
آمیتیست کابوشن
430

5/1 قیراط

13*9 میلیمتر

قیمت 77,000 تومان

آمیتیست کابوشن
265

2/55 قیراط

9*7 میلیمتر

قیمت 39,000 تومان

آمیتیست
149

4/7 قیراط

12*9 میلیمتر

قیمت 71,000 تومان

آمیتیست
184

6/45 قیراط

14*11 میلیمتر

قیمت 97,000 تومان

آمیتیست
29

1/2 قیراط

8*6 میلیمتر

قیمت 18,000 تومان

آمیتیست
7

2/1 قیراط

10*6 میلیمتر

قیمت 32,000 تومان

آمیتیست
39

1/5 قیراط

7*7 میلیمتر

قیمت 23,000 تومان

آمیتیست
42

1/9 قیراط

9*7 میلیمتر

قیمت 29,000 تومان

آمیتیست
43

4/4 قیراط

11*8 میلیمتر

قیمت 66,000 تومان

آمیتیست
21

2/9 قیراط

11*7 میلیمتر

قیمت 44,000 تومان

آمیتیست
43

2/6 قیراط

8*8 میلیمتر

قیمت 39,000 تومان

آمیتیست
43

2/6 قیراط

8*8 میلیمتر

قیمت 39,000 تومان

آمیتیست
43

1/8 قیراط

9*6 میلیمتر

قیمت 27,000 تومان

آمیتیست
28

1/4 قیراط

8*6 میلیمتر

قیمت 21,000 تومان

آمیتیست
32

3 قیراط

10*8 میلیمتر

قیمت 45,000 تومان

آمیتیست
21

3/8 قیراط

12*9 میلیمتر

قیمت 57,000 تومان

آمیتیست
47

1/9 قیراط

9*7 میلیمتر

قیمت 29,000 تومان

آمیتیست
39

2/3 قیراط

9*7 میلیمتر

قیمت 35,000 تومان

آمیتیست
37

3/1 قیراط

10*8 میلیمتر

قیمت 47,000 تومان

آمیتیست
43

3/4 قیراط

12*9 میلیمتر

قیمت 51,000 تومان

آویز آمیتیست
1
41

20/5 قیراط

18*13 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 16,000 تومان

گردنبند آمیتیست
59

117 قیراط

مطابق شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 60,000 تومان

سنگ آمیتیست
71

53 گرم

51*48 میلیمتر

قیمت پایه 25,000 تومان

سنگ آمیتیست
46

165 گرم

70*50 میلیمتر

قیمت پایه 28,000 تومان

سنگ آمیتیست
16

1757 گرم

170*115 میلیمتر

قیمت پایه 130,000 تومان

آمیتیست
47

5/5 قیراط

11*9 میلیمتر

قیمت پایه 28,000 تومان

گوی آمیتیست
52

10/41 گرم

20 میلیمتر

قیمت پایه 21,000 تومان

آمیتیست
33

88/1 قیراط

26*21 میلیمتر

قیمت پایه 53,000 تومان

آمیتیست
52

12 قیراط

16*12 میلیمتر

قیمت پایه 36,000 تومان

آمیتیست بزریل
44

37/2 قیراط

29*21 میلیمتر

قیمت پایه 186,000 تومان

مهره آمیتیست
164

22/8 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

آویز آمیتیست
1
39

21 قیراط

16*12 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 16,000 تومان

آمیتیست + شناسنامه
24

5/25 قیراط

13.68*9.7*6.34 میلیمتر

قیمت پایه 203,000 تومان

گوی آمیتیست
54

114/05 گرم

43 میلیمتر

قیمت پایه 172,000 تومان

آمیتیست
0

48/4 قیراط

29*20 میلیمتر

قیمت پایه 49,000 تومان

کریستال آمیتیست
33

14/7 قیراط

17*14 میلیمتر

قیمت پایه 30,000 تومان

کریستال آمیتیست
45

10/3 قیراط

18*11 میلیمتر

قیمت پایه 18,000 تومان

کریستال آمیتیست
55

32/1 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 33,000 تومان

کریستال آمیتیست
48

42/4 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 64,000 تومان

آمیتیست
42

1/9 قیراط

9*6 میلیمتر

قیمت پایه 14,000 تومان

چاکرای ششم

چاکرای ششم

اطلاعات کامل در مورد چاکرای ششم

آمتیست

آمتیست

اطلاعات کامل درباره ی سنگ آمتیست