بارگذاری تصاویر
نام کالا :

سیترین طلایی

کد کالا :

50562

وزن :

1/65 قیراط

ابعاد :

7*7 میلیمتر

سیترین طلایی
$
بالاترین پیشنهاد
38,000 تومان
زمانپیشنهادنام کاربری
1397/09/30 15:46:5338,000 تومان k...b (6)
1397/09/30 14:26:2337,000 تومان S...h (35)
1397/09/30 13:02:2236,000 تومان k...b (6)
1397/09/30 10:34:0735,000 تومان S...h (35)
1397/09/30 10:22:2533,000 تومان k...b (6)
سیترین طلایی
95

5/05 قیراط

12*9 میلیمتر

قیمت 202,000 تومان

سیترین طلایی
10

6/3 قیراط

16*12 میلیمتر

قیمت 252,000 تومان

سیترین طلایی
49

1/2 قیراط

8*6 میلیمتر

قیمت 48,000 تومان

سیترین طلایی
31

1/1 قیراط

8*6 میلیمتر

قیمت 44,000 تومان

سیترین طلایی
65

1/1 قیراط

8*6 میلیمتر

قیمت 44,000 تومان

سیترین طلایی
72

1/1 قیراط

8*6 میلیمتر

قیمت 44,000 تومان

سیترین طلایی
76

0/9 قیراط

5*7 میلیمتر

قیمت 36,000 تومان

سیترین طلایی
78

0/9 قیراط

5*7 میلیمتر

قیمت 36,000 تومان

سیترین طلایی
60

0/7 قیراط

5*7 میلیمتر

قیمت 28,000 تومان

سیترین طلایی
30

0/8 قیراط

5*7 میلیمتر

قیمت 32,000 تومان

سیترین طلایی
77

0/6 قیراط

5*7 میلیمتر

قیمت 24,000 تومان

سیترین طلایی
53

0/5 قیراط

5*7 میلیمتر

قیمت 20,000 تومان

سیترین طلایی
85

1/6 قیراط

9*7 میلیمتر

قیمت 64,000 تومان

سیترین طلایی
72

2 قیراط

9*7 میلیمتر

قیمت 80,000 تومان

سیترین طلایی
79

1/8 قیراط

9*7 میلیمتر

قیمت 72,000 تومان

سیترین طلایی
67

1/1 قیراط

7*7 میلیمتر

قیمت 44,000 تومان

سیترین طلایی
77

1/2 قیراط

5*11 میلیمتر

قیمت 48,000 تومان

سیترین طلایی
70

0/8 قیراط

7*5 میلیمتر

قیمت 32,000 تومان

سیترین طلایی
69

0/6 قیراط

6*6 میلیمتر

قیمت 24,000 تومان

سیترین طلایی
20

0/6 قیراط

6*6 میلیمتر

قیمت 24,000 تومان

سیترین تامبل شده
163

46 قیراط

26*18 میلیمتر

قیمت پایه 92,000 تومان

دستبند انیکس - سیترین
52

125 قیراط

10 میلیمتر

قیمت پایه 40,000 تومان

سیترین
39

5 قیراط

11*10 میلیمتر

قیمت پایه 40,000 تومان

دستبند سیترین
19

121/2 قیراط

10 میلیمتر

قیمت پایه 121,000 تومان

مهره سیترین
75

15 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 20,000 تومان

سیترین + شناسنامه + جعبه
33

31/45 قیراط

23.21*19.07 میلیمتر

قیمت پایه 879,000 تومان

سیترین
32

43/55 قیراط

30*19 میلیمتر

قیمت پایه 218,000 تومان

سیترین مخراجی
77

1/2 قیراط

4*4 میلیمتر

قیمت پایه 22,000 تومان

مهره سیترین
81

9/2 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 42,000 تومان

سیترین طلایی
33

0/9 قیراط

8*6 میلیمتر

قیمت پایه 23,000 تومان

سیترین طلایی
53

0/6 قیراط

6*4 میلیمتر

قیمت پایه 15,000 تومان

سیترین
61

10/6 قیراط

15*13 میلیمتر

قیمت پایه 85,000 تومان

سیترین
48

10/3 قیراط

15*12 میلیمتر

قیمت پایه 134,000 تومان

سیترین
1
56

9 قیراط

13*11 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 92,000 تومان

چاکرای دوم

چاکرای دوم

اطلاعات کامل در مورد چاکرای دوم

چاکرای سوم

چاکرای سوم

اطلاعات کامل در مورد چاکرای سوم