بارگذاری تصاویر
نام کالا :

سیترین طلایی

کد کالا :

50561

وزن :

2/25 قیراط

ابعاد :

11*7 میلیمتر

سیترین طلایی
$
بالاترین پیشنهاد
41,000 تومان
زمانپیشنهادنام کاربری
1397/11/14 21:03:4641,000 تومان i...a (73)
1397/11/14 21:03:4640,000 تومان M...9 (202)
1397/11/10 15:38:0339,000 تومان i...a (73)
سیترین طلایی
103

5/05 قیراط

12*9 میلیمتر

قیمت 202,000 تومان

سیترین طلایی
16

6/3 قیراط

16*12 میلیمتر

قیمت 252,000 تومان

سیترین طلایی
51

1/2 قیراط

8*6 میلیمتر

قیمت 48,000 تومان

سیترین طلایی
33

1/1 قیراط

8*6 میلیمتر

قیمت 44,000 تومان

سیترین طلایی
68

1/1 قیراط

8*6 میلیمتر

قیمت 44,000 تومان

سیترین طلایی
75

1/1 قیراط

8*6 میلیمتر

قیمت 44,000 تومان

سیترین طلایی
2

0/5 قیراط

5*7 میلیمتر

قیمت 20,000 تومان

سیترین طلایی
78

0/9 قیراط

5*7 میلیمتر

قیمت 36,000 تومان

سیترین طلایی
80

0/9 قیراط

5*7 میلیمتر

قیمت 36,000 تومان

سیترین طلایی
62

0/7 قیراط

5*7 میلیمتر

قیمت 28,000 تومان

سیترین طلایی
35

0/8 قیراط

5*7 میلیمتر

قیمت 32,000 تومان

سیترین طلایی
80

0/6 قیراط

5*7 میلیمتر

قیمت 24,000 تومان

سیترین طلایی
56

0/5 قیراط

5*7 میلیمتر

قیمت 20,000 تومان

سیترین طلایی
90

1/6 قیراط

9*7 میلیمتر

قیمت 64,000 تومان

سیترین طلایی
76

2 قیراط

9*7 میلیمتر

قیمت 80,000 تومان

سیترین طلایی
70

1/1 قیراط

7*7 میلیمتر

قیمت 44,000 تومان

سیترین طلایی
82

1/2 قیراط

5*11 میلیمتر

قیمت 48,000 تومان

سیترین طلایی
74

0/8 قیراط

7*5 میلیمتر

قیمت 32,000 تومان

سیترین طلایی
72

0/6 قیراط

6*6 میلیمتر

قیمت 24,000 تومان

سیترین طلایی
24

0/6 قیراط

6*6 میلیمتر

قیمت 24,000 تومان

سیترین کابوشن
61

1/8 قیراط

7*7 میلیمتر

قیمت پایه 15,000 تومان

دستبند انیکس - سیترین
45

127 قیراط

10 میلیمتر

قیمت پایه 40,000 تومان

دستبند سیترین
24

121/2 قیراط

10 میلیمتر

قیمت پایه 121,000 تومان

سیترین
77

89/8 قیراط

27*24 میلیمتر

قیمت پایه 178,000 تومان

مهره سیترین
77

15 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 20,000 تومان

سیترین + شناسنامه + جعبه
1
46

31/45 قیراط

23.21*19.07 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 889,000 تومان

سیترین
53

25/2 قیراط

18*15 میلیمتر

قیمت پایه 125,000 تومان

سیترین مخراجی
85

1/2 قیراط

4*4 میلیمتر

قیمت پایه 22,000 تومان

مهره سیترین
62

5/9 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 27,000 تومان

سیترین طلایی
84

1/8 قیراط

9*7 میلیمتر

قیمت پایه 45,000 تومان

سیترین طلایی
88

1/7 قیراط

6*9 میلیمتر

قیمت پایه 43,000 تومان

سیترین
72

9/6 قیراط

17*12 میلیمتر

قیمت پایه 77,000 تومان

سیترین
57

10/3 قیراط

15*12 میلیمتر

قیمت پایه 134,000 تومان

سیترین
57

2/8 قیراط

12*9 میلیمتر

قیمت پایه 28,000 تومان

چاکرای دوم

چاکرای دوم

اطلاعات کامل در مورد چاکرای دوم

چاکرای سوم

چاکرای سوم

اطلاعات کامل در مورد چاکرای سوم