بارگذاری تصاویر
نام کالا :

سیترین طلایی

کد کالا :

50560

وزن :

4/9 قیراط

ابعاد :

10*9 میلیمتر

سیترین طلایی
$
بالاترین پیشنهاد
88,000 تومان
زمانپیشنهادنام کاربری
1397/05/29 16:08:0988,000 تومان M...h (0)
سیترین طلایی
100

5/05 قیراط

12*9 میلیمتر

قیمت 202,000 تومان

سیترین طلایی
14

6/3 قیراط

16*12 میلیمتر

قیمت 252,000 تومان

سیترین طلایی
50

1/2 قیراط

8*6 میلیمتر

قیمت 48,000 تومان

سیترین طلایی
32

1/1 قیراط

8*6 میلیمتر

قیمت 44,000 تومان

سیترین طلایی
66

1/1 قیراط

8*6 میلیمتر

قیمت 44,000 تومان

سیترین طلایی
74

1/1 قیراط

8*6 میلیمتر

قیمت 44,000 تومان

سیترین طلایی
1

0/5 قیراط

5*7 میلیمتر

قیمت 20,000 تومان

سیترین طلایی
77

0/9 قیراط

5*7 میلیمتر

قیمت 36,000 تومان

سیترین طلایی
79

0/9 قیراط

5*7 میلیمتر

قیمت 36,000 تومان

سیترین طلایی
61

0/7 قیراط

5*7 میلیمتر

قیمت 28,000 تومان

سیترین طلایی
33

0/8 قیراط

5*7 میلیمتر

قیمت 32,000 تومان

سیترین طلایی
79

0/6 قیراط

5*7 میلیمتر

قیمت 24,000 تومان

سیترین طلایی
55

0/5 قیراط

5*7 میلیمتر

قیمت 20,000 تومان

سیترین طلایی
88

1/6 قیراط

9*7 میلیمتر

قیمت 64,000 تومان

سیترین طلایی
74

2 قیراط

9*7 میلیمتر

قیمت 80,000 تومان

سیترین طلایی
69

1/1 قیراط

7*7 میلیمتر

قیمت 44,000 تومان

سیترین طلایی
80

1/2 قیراط

5*11 میلیمتر

قیمت 48,000 تومان

سیترین طلایی
72

0/8 قیراط

7*5 میلیمتر

قیمت 32,000 تومان

سیترین طلایی
71

0/6 قیراط

6*6 میلیمتر

قیمت 24,000 تومان

سیترین طلایی
22

0/6 قیراط

6*6 میلیمتر

قیمت 24,000 تومان

دستبند انیکس - سیترین
57

125 قیراط

10 میلیمتر

قیمت پایه 40,000 تومان

سیترین
44

5 قیراط

11*10 میلیمتر

قیمت پایه 40,000 تومان

دستبند سیترین
23

121/2 قیراط

10 میلیمتر

قیمت پایه 121,000 تومان

سیترین
74

89/8 قیراط

27*24 میلیمتر

قیمت پایه 178,000 تومان

مهره سیترین
79

15 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 20,000 تومان

سیترین + شناسنامه + جعبه
37

31/45 قیراط

23.21*19.07 میلیمتر

قیمت پایه 879,000 تومان

سیترین
49

25/2 قیراط

18*15 میلیمتر

قیمت پایه 125,000 تومان

سیترین مخراجی
1
83

1/2 قیراط

4*4 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 23,000 تومان

مهره سیترین
86

9/2 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 42,000 تومان

سیترین طلایی
82

1/8 قیراط

9*7 میلیمتر

قیمت پایه 45,000 تومان

سیترین طلایی
87

1/7 قیراط

6*9 میلیمتر

قیمت پایه 43,000 تومان

سیترین
69

9/6 قیراط

17*12 میلیمتر

قیمت پایه 77,000 تومان

سیترین
50

10/3 قیراط

15*12 میلیمتر

قیمت پایه 134,000 تومان

سیترین
49

2/8 قیراط

12*9 میلیمتر

قیمت پایه 28,000 تومان

چاکرای سوم

چاکرای سوم

اطلاعات کامل در مورد چاکرای سوم

چاکرای دوم

چاکرای دوم

اطلاعات کامل در مورد چاکرای دوم