بارگذاری تصاویر
نام کالا :

سیترین طلایی

کد کالا :

50559

وزن :

1/5 قیراط

ابعاد :

7*7 میلیمتر

سیترین طلایی
$
بالاترین پیشنهاد
27,000 تومان
زمانپیشنهادنام کاربری
1398/05/06 12:35:2627,000 تومان Z...Z (9)
1398/05/03 16:29:3626,000 تومان Z...Z (9)
سیترین طلایی
102

5/05 قیراط

12*9 میلیمتر

قیمت 202,000 تومان

سیترین طلایی
16

6/3 قیراط

16*12 میلیمتر

قیمت 252,000 تومان

سیترین طلایی
51

1/2 قیراط

8*6 میلیمتر

قیمت 48,000 تومان

سیترین طلایی
33

1/1 قیراط

8*6 میلیمتر

قیمت 44,000 تومان

سیترین طلایی
68

1/1 قیراط

8*6 میلیمتر

قیمت 44,000 تومان

سیترین طلایی
75

1/1 قیراط

8*6 میلیمتر

قیمت 44,000 تومان

سیترین طلایی
2

0/5 قیراط

5*7 میلیمتر

قیمت 20,000 تومان

سیترین طلایی
78

0/9 قیراط

5*7 میلیمتر

قیمت 36,000 تومان

سیترین طلایی
80

0/9 قیراط

5*7 میلیمتر

قیمت 36,000 تومان

سیترین طلایی
62

0/7 قیراط

5*7 میلیمتر

قیمت 28,000 تومان

سیترین طلایی
34

0/8 قیراط

5*7 میلیمتر

قیمت 32,000 تومان

سیترین طلایی
80

0/6 قیراط

5*7 میلیمتر

قیمت 24,000 تومان

سیترین طلایی
56

0/5 قیراط

5*7 میلیمتر

قیمت 20,000 تومان

سیترین طلایی
89

1/6 قیراط

9*7 میلیمتر

قیمت 64,000 تومان

سیترین طلایی
76

2 قیراط

9*7 میلیمتر

قیمت 80,000 تومان

سیترین طلایی
70

1/1 قیراط

7*7 میلیمتر

قیمت 44,000 تومان

سیترین طلایی
82

1/2 قیراط

5*11 میلیمتر

قیمت 48,000 تومان

سیترین طلایی
74

0/8 قیراط

7*5 میلیمتر

قیمت 32,000 تومان

سیترین طلایی
72

0/6 قیراط

6*6 میلیمتر

قیمت 24,000 تومان

سیترین طلایی
24

0/6 قیراط

6*6 میلیمتر

قیمت 24,000 تومان

سیترین کابوشن
60

1/8 قیراط

7*7 میلیمتر

قیمت پایه 15,000 تومان

دستبند انیکس - سیترین
42

127 قیراط

10 میلیمتر

قیمت پایه 40,000 تومان

دستبند سیترین
24

121/2 قیراط

10 میلیمتر

قیمت پایه 121,000 تومان

سیترین
77

89/8 قیراط

27*24 میلیمتر

قیمت پایه 178,000 تومان

مهره سیترین
1
85

15 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

آخرین پیشنهاد 21,000 تومان

سیترین + شناسنامه + جعبه
1
44

31/45 قیراط

23.21*19.07 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 889,000 تومان

سیترین
53

25/2 قیراط

18*15 میلیمتر

قیمت پایه 125,000 تومان

سیترین مخراجی
85

1/2 قیراط

4*4 میلیمتر

قیمت پایه 22,000 تومان

مهره سیترین
62

5/9 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 27,000 تومان

سیترین طلایی
84

1/8 قیراط

9*7 میلیمتر

قیمت پایه 45,000 تومان

سیترین طلایی
88

1/7 قیراط

6*9 میلیمتر

قیمت پایه 43,000 تومان

سیترین
72

9/6 قیراط

17*12 میلیمتر

قیمت پایه 77,000 تومان

سیترین
56

10/3 قیراط

15*12 میلیمتر

قیمت پایه 134,000 تومان

سیترین
52

2/8 قیراط

12*9 میلیمتر

قیمت پایه 28,000 تومان

چاکرای دوم

چاکرای دوم

اطلاعات کامل در مورد چاکرای دوم

چاکرای سوم

چاکرای سوم

اطلاعات کامل در مورد چاکرای سوم