بارگذاری تصاویر
نام کالا :

سیترین طلایی

کد کالا :

50558

وزن :

2/65 قیراط

ابعاد :

10.5*8 میلیمتر

سیترین طلایی
$
بالاترین پیشنهاد
46,000 تومان
زمانپیشنهادنام کاربری
1397/07/21 03:00:4946,000 تومان F...1 (5)
سیترین طلایی
107

5/05 قیراط

12*9 میلیمتر

قیمت 202,000 تومان

سیترین طلایی
19

6/3 قیراط

16*12 میلیمتر

قیمت 252,000 تومان

سیترین طلایی
53

1/2 قیراط

8*6 میلیمتر

قیمت 48,000 تومان

سیترین طلایی
37

1/1 قیراط

8*6 میلیمتر

قیمت 44,000 تومان

سیترین طلایی
70

1/1 قیراط

8*6 میلیمتر

قیمت 44,000 تومان

سیترین طلایی
77

1/1 قیراط

8*6 میلیمتر

قیمت 44,000 تومان

سیترین طلایی
5

0/5 قیراط

5*7 میلیمتر

قیمت 20,000 تومان

سیترین طلایی
83

0/9 قیراط

5*7 میلیمتر

قیمت 36,000 تومان

سیترین طلایی
65

0/7 قیراط

5*7 میلیمتر

قیمت 28,000 تومان

سیترین طلایی
38

0/8 قیراط

5*7 میلیمتر

قیمت 32,000 تومان

سیترین طلایی
82

0/6 قیراط

5*7 میلیمتر

قیمت 24,000 تومان

سیترین طلایی
58

0/5 قیراط

5*7 میلیمتر

قیمت 20,000 تومان

سیترین طلایی
92

1/6 قیراط

9*7 میلیمتر

قیمت 64,000 تومان

سیترین طلایی
78

2 قیراط

9*7 میلیمتر

قیمت 80,000 تومان

سیترین طلایی
1

1/8 قیراط

9*7 میلیمتر

قیمت 72,000 تومان

سیترین طلایی
72

1/1 قیراط

7*7 میلیمتر

قیمت 44,000 تومان

سیترین طلایی
84

1/2 قیراط

5*11 میلیمتر

قیمت 48,000 تومان

سیترین طلایی
77

0/8 قیراط

7*5 میلیمتر

قیمت 32,000 تومان

سیترین طلایی
75

0/6 قیراط

6*6 میلیمتر

قیمت 24,000 تومان

سیترین طلایی
27

0/6 قیراط

6*6 میلیمتر

قیمت 24,000 تومان

سیترین کابوشن
70

1/8 قیراط

7*7 میلیمتر

قیمت پایه 15,000 تومان

دستبند انیکس - سیترین
51

127 قیراط

10 میلیمتر

قیمت پایه 40,000 تومان

سیترین
71

48/6 قیراط

25*17 میلیمتر

قیمت پایه 96,000 تومان

دستبند سیترین
2

121/2 قیراط

10 میلیمتر

قیمت پایه 121,000 تومان

سیترین + شناسنامه
16

6/25 قیراط

13.02*9.73 میلیمتر

قیمت پایه 260,000 تومان

مهره سیترین
1
81

15 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

آخرین پیشنهاد 21,000 تومان

سیترین
47

38 قیراط

20*18 میلیمتر

قیمت پایه 192,000 تومان

سیترین مخراجی
87

1/2 قیراط

4*4 میلیمتر

قیمت پایه 22,000 تومان

مهره سیترین
66

5/9 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 27,000 تومان

سیترین طلایی
81

0/9 قیراط

5*7 میلیمتر

قیمت پایه 23,000 تومان

سیترین طلایی
83

0/3 قیراط

3*6 میلیمتر

قیمت پایه 8,000 تومان

سیترین
78

5/8 قیراط

15*9 میلیمتر

قیمت پایه 47,000 تومان

سیترین
55

9/7 قیراط

14*12 میلیمتر

قیمت پایه 127,000 تومان

سیترین
53

3/3 قیراط

12*7 میلیمتر

قیمت پایه 33,000 تومان

چاکرای سوم

چاکرای سوم

اطلاعات کامل در مورد چاکرای سوم

چاکرای دوم

چاکرای دوم

اطلاعات کامل در مورد چاکرای دوم