بارگذاری تصاویر
نام کالا :

سیترین طلایی

کد کالا :

50557

وزن :

2/25 قیراط

ابعاد :

8*8 میلیمتر

سیترین طلایی
$
بالاترین پیشنهاد
39,000 تومان
زمانپیشنهادنام کاربری
1397/10/28 05:33:1439,000 تومان a...7 (113)
سیترین طلایی
105

5/05 قیراط

12*9 میلیمتر

قیمت 202,000 تومان

سیترین طلایی
18

6/3 قیراط

16*12 میلیمتر

قیمت 252,000 تومان

سیترین طلایی
52

1/2 قیراط

8*6 میلیمتر

قیمت 48,000 تومان

سیترین طلایی
34

1/1 قیراط

8*6 میلیمتر

قیمت 44,000 تومان

سیترین طلایی
69

1/1 قیراط

8*6 میلیمتر

قیمت 44,000 تومان

سیترین طلایی
76

1/1 قیراط

8*6 میلیمتر

قیمت 44,000 تومان

سیترین طلایی
3

0/5 قیراط

5*7 میلیمتر

قیمت 20,000 تومان

سیترین طلایی
79

0/9 قیراط

5*7 میلیمتر

قیمت 36,000 تومان

سیترین طلایی
82

0/9 قیراط

5*7 میلیمتر

قیمت 36,000 تومان

سیترین طلایی
63

0/7 قیراط

5*7 میلیمتر

قیمت 28,000 تومان

سیترین طلایی
36

0/8 قیراط

5*7 میلیمتر

قیمت 32,000 تومان

سیترین طلایی
81

0/6 قیراط

5*7 میلیمتر

قیمت 24,000 تومان

سیترین طلایی
57

0/5 قیراط

5*7 میلیمتر

قیمت 20,000 تومان

سیترین طلایی
91

1/6 قیراط

9*7 میلیمتر

قیمت 64,000 تومان

سیترین طلایی
77

2 قیراط

9*7 میلیمتر

قیمت 80,000 تومان

سیترین طلایی
71

1/1 قیراط

7*7 میلیمتر

قیمت 44,000 تومان

سیترین طلایی
83

1/2 قیراط

5*11 میلیمتر

قیمت 48,000 تومان

سیترین طلایی
76

0/8 قیراط

7*5 میلیمتر

قیمت 32,000 تومان

سیترین طلایی
73

0/6 قیراط

6*6 میلیمتر

قیمت 24,000 تومان

سیترین طلایی
26

0/6 قیراط

6*6 میلیمتر

قیمت 24,000 تومان

سیترین کابوشن
64

1/8 قیراط

7*7 میلیمتر

قیمت پایه 15,000 تومان

دستبند انیکس - سیترین
48

127 قیراط

10 میلیمتر

قیمت پایه 40,000 تومان

دستبند سیترین
1

121/2 قیراط

10 میلیمتر

قیمت پایه 121,000 تومان

سیترین + شناسنامه
14

6/25 قیراط

13.02*9.73 میلیمتر

قیمت پایه 260,000 تومان

سیترین
79

89/8 قیراط

27*24 میلیمتر

قیمت پایه 178,000 تومان

مهره سیترین
1
79

15 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

آخرین پیشنهاد 21,000 تومان

سیترین
54

25/2 قیراط

18*15 میلیمتر

قیمت پایه 125,000 تومان

سیترین مخراجی
86

1/2 قیراط

4*4 میلیمتر

قیمت پایه 22,000 تومان

مهره سیترین
64

5/9 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 27,000 تومان

سیترین طلایی
85

1/8 قیراط

9*7 میلیمتر

قیمت پایه 45,000 تومان

سیترین طلایی
90

1/7 قیراط

6*9 میلیمتر

قیمت پایه 43,000 تومان

سیترین
72

9/6 قیراط

17*12 میلیمتر

قیمت پایه 77,000 تومان

سیترین
53

9/7 قیراط

14*12 میلیمتر

قیمت پایه 127,000 تومان

سیترین
62

2/8 قیراط

12*9 میلیمتر

قیمت پایه 28,000 تومان

چاکرای سوم

چاکرای سوم

اطلاعات کامل در مورد چاکرای سوم

چاکرای دوم

چاکرای دوم

اطلاعات کامل در مورد چاکرای دوم