بارگذاری تصاویر
نام کالا :

سیترین طلایی

کد کالا :

50556

وزن :

2/45 قیراط

ابعاد :

9*7.5 میلیمتر

سیترین طلایی
$
بالاترین پیشنهاد
42,000 تومان
زمانپیشنهادنام کاربری
1397/09/30 22:57:0842,000 تومان S...h (35)
سیترین طلایی
99

5/05 قیراط

12*9 میلیمتر

قیمت 202,000 تومان

سیترین طلایی
13

6/3 قیراط

16*12 میلیمتر

قیمت 252,000 تومان

سیترین طلایی
49

1/2 قیراط

8*6 میلیمتر

قیمت 48,000 تومان

سیترین طلایی
31

1/1 قیراط

8*6 میلیمتر

قیمت 44,000 تومان

سیترین طلایی
65

1/1 قیراط

8*6 میلیمتر

قیمت 44,000 تومان

سیترین طلایی
73

1/1 قیراط

8*6 میلیمتر

قیمت 44,000 تومان

سیترین طلایی
0

0/5 قیراط

5*7 میلیمتر

قیمت 20,000 تومان

سیترین طلایی
76

0/9 قیراط

5*7 میلیمتر

قیمت 36,000 تومان

سیترین طلایی
78

0/9 قیراط

5*7 میلیمتر

قیمت 36,000 تومان

سیترین طلایی
60

0/7 قیراط

5*7 میلیمتر

قیمت 28,000 تومان

سیترین طلایی
32

0/8 قیراط

5*7 میلیمتر

قیمت 32,000 تومان

سیترین طلایی
78

0/6 قیراط

5*7 میلیمتر

قیمت 24,000 تومان

سیترین طلایی
54

0/5 قیراط

5*7 میلیمتر

قیمت 20,000 تومان

سیترین طلایی
87

1/6 قیراط

9*7 میلیمتر

قیمت 64,000 تومان

سیترین طلایی
73

2 قیراط

9*7 میلیمتر

قیمت 80,000 تومان

سیترین طلایی
68

1/1 قیراط

7*7 میلیمتر

قیمت 44,000 تومان

سیترین طلایی
79

1/2 قیراط

5*11 میلیمتر

قیمت 48,000 تومان

سیترین طلایی
71

0/8 قیراط

7*5 میلیمتر

قیمت 32,000 تومان

سیترین طلایی
70

0/6 قیراط

6*6 میلیمتر

قیمت 24,000 تومان

سیترین طلایی
21

0/6 قیراط

6*6 میلیمتر

قیمت 24,000 تومان

دستبند انیکس - سیترین
55

125 قیراط

10 میلیمتر

قیمت پایه 40,000 تومان

سیترین
41

5 قیراط

11*10 میلیمتر

قیمت پایه 40,000 تومان

دستبند سیترین
21

121/2 قیراط

10 میلیمتر

قیمت پایه 121,000 تومان

سیترین
72

89/8 قیراط

27*24 میلیمتر

قیمت پایه 178,000 تومان

مهره سیترین
75

15 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 20,000 تومان

سیترین + شناسنامه + جعبه
34

31/45 قیراط

23.21*19.07 میلیمتر

قیمت پایه 879,000 تومان

سیترین
45

25/2 قیراط

18*15 میلیمتر

قیمت پایه 125,000 تومان

سیترین مخراجی
78

1/2 قیراط

4*4 میلیمتر

قیمت پایه 22,000 تومان

مهره سیترین
82

9/2 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 42,000 تومان

سیترین طلایی
80

1/8 قیراط

9*7 میلیمتر

قیمت پایه 45,000 تومان

سیترین طلایی
85

1/7 قیراط

6*9 میلیمتر

قیمت پایه 43,000 تومان

سیترین
68

9/6 قیراط

17*12 میلیمتر

قیمت پایه 77,000 تومان

سیترین
49

10/3 قیراط

15*12 میلیمتر

قیمت پایه 134,000 تومان

سیترین
48

2/8 قیراط

12*9 میلیمتر

قیمت پایه 28,000 تومان

چاکرای سوم

چاکرای سوم

اطلاعات کامل در مورد چاکرای سوم

چاکرای دوم

چاکرای دوم

اطلاعات کامل در مورد چاکرای دوم