بارگذاری تصاویر
نام کالا :

دلربا 10*14

کد کالا :

50554

وزن :

5/2 قیراط

ابعاد :

10*14 میلیمتر

دلربا 10*14
$
بالاترین پیشنهاد
4,000 تومان
زمانپیشنهادنام کاربری
1398/04/18 12:30:584,000 تومان A...r (54)

خواص دلربا

دلربا سنگ طبیعی نیست.

ایجاد تعادل و تنظیم چاکرای دوم و پنجم

ماه تولد اردیبهشت ، مهر ، آبان

توازن انرژی در جسم و روح

نماد نبوغ انسان

درمان کم رویی و ضعف اراده

جهت بهبود اخلاق و رفتار فرد به کار می رود

مشهور است باعث خوش اخلاقی و گشاده رویی می گردد

تنش معده را کاهش می دهد

جاه طلبی

شادی بخش و افزایش حس شادابی و نشاط در انسان

برای استخوان ها مفید است

دلربا 10*14
173

5/2 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 13,000 تومان

دلربا 10*14
264

5/05 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 13,000 تومان

دلربا 10*14
278

5/2 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 13,000 تومان

دلربا 10*14
209

5/1 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 13,000 تومان

دلربا 10*14
209

5/15 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 13,000 تومان

دلربا
105

5/2 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 13,000 تومان

دلربا
63

5/2 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 13,000 تومان

دلربا
104

5 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 13,000 تومان

دلربا
133

5/2 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 13,000 تومان

دلربا
0

5/2 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 13,000 تومان

دلربا
41

5/2 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 13,000 تومان

دلربا
129

5/2 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 13,000 تومان

دلربا
29

5/2 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 13,000 تومان

دلربا
84

5/3 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 14,000 تومان

دلربا
26

5/4 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 14,000 تومان

دلربا
106

5/2 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 13,000 تومان

دلربا
95

5 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 13,000 تومان

دلربا
140

5/2 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 13,000 تومان

دلربا
93

5/1 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 13,000 تومان

دلربا
101

5/1 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 13,000 تومان

دلربا 16*12
101

9/15 قیراط

16*12 میلیمتر

قیمت پایه 5,000 تومان

آویز دلربا
4

8/6 قیراط

18*10 میلیمتر

قیمت پایه 12,000 تومان

دلربا
55

98/9 قیراط

40*30 میلیمتر

قیمت پایه 30,000 تومان

آویز دلربا
5

21/8 قیراط

39*8 میلیمتر

قیمت پایه 30,000 تومان

آویز دلربا
76

9/15 قیراط

19*10 میلیمتر

قیمت پایه 12,000 تومان

آویز دلربا
9

16/7 قیراط

23*16 میلیمتر

قیمت پایه 15,000 تومان

مهره دلربا
42

40 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 18,000 تومان

آویز دلربا
120

20/3 قیراط

17*16 میلیمتر

قیمت پایه 6,000 تومان

آویز دلربا
91

17/85 قیراط

23*17 میلیمتر

قیمت پایه 15,000 تومان

دلربا
134

5/1 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت پایه 4,000 تومان

آویز دلربا
122

19 قیراط

25*10 میلیمتر

قیمت پایه 13,000 تومان

آویز دلربا
11

17/9 قیراط

20*20 میلیمتر

قیمت پایه 13,000 تومان

آویز دلربا
141

22/5 قیراط

19*13 میلیمتر

قیمت پایه 14,000 تومان

آویز دلربا
71

21/4 قیراط

17*16 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

آویز دلربا
85

13/8 قیراط

16*16 میلیمتر

قیمت پایه 15,000 تومان

آویز دلربا
10

20/8 قیراط

24*24 میلیمتر

قیمت پایه 25,000 تومان